събота, 21 май 2011 г.

Тези в дискусия


(1)

Анализи доказват, че (ако не се премахне конкретна причина) провалът на поредното правителство е предизвестен, защото в Р. България, както и в други държави проблемът е, че е налична известна държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”. Заради тази управленска слабост - правителствата са с държавен бюджет с налични ненужно завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.


Грешка на Джон Лоуозначава – По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.


Налични са примери за "Капан на парите".


"Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


Последиците от кризата са жестоки и с непредсказуеми последици.
Продължаване на „Грешката на Джон Лоу” вреди на интереси, както на участниците в стопанския живот, така и на държавни власти и за полезно обществено развитие.
При условия на нейно продължаване се развиват икономически, социални и други диспропорции, в следствие на които – правителството, колкото повече работи – толкова по-лоши управленски резултати постига.
Проблемът е, че заради „Грешката на Джон Лоу” (ако не я премахнат) управляващото правителство няма полезен ход, защото колкото по-добре работи (например - колкото повече нови магистрали има) - толкова по-лоши управленски резултати ще получат.
Ситуацията е специфична, защото самите управляващи не знаят за същността на "Капана на парите" в който са попаднали - и колкото повече работят - толкова повече се провалят.


(2)

Проблемът е, че всички досегашни правителства от последните 22 години се провалиха поради една особено важна причина - продължаване на "Грешката на Джон Лоу" в Р. България.
Всеки управляващ може да се спаси от сигурен провал, ако премахне тази държавна финансова грешка.
Управлението на сегашното не се различава от това на предходни правителства, защото и при него продължава развитие на диспропорции и се достига до криза.
Досега не се знаеше за тази световна държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”.
Новото е, че сега е наличен е процес на обществено развитие и констатираната държавна финансова слабост може да се отстрани.


(3)

Сегашното правителство завари катастрофален за държавните финанси подход - бюджетът на държавата да е съставен по непълноценен начин, което се изразява в завишени държавни разходи и лишаване от бюджетни приходи.
При премахване на държавната финансова „Грешка на Джон Лоу” - ще се прекрати развитието на кризата.
След това много по-лесно да се предолеят недостатъци от развити диспропорции.
(Ако не вярвате - запитайте Министерство на финансите дали правят разлика за държавно управление в зависимост от ползваните "Златни" или "Незлатни пари" и ще разберете истината.)
Откритието на „Грешката на Джон Лоу” е световна новост – все още не е записано в учебници.
Знанията за наличие на държавната финансова „Грешка на Джон Лоу” е световна новост, която може полезно да се ползва. Като всяка научна новост трябва време да бъде разбрана. Сега е полезно да се разкрива наличието и същността на тази държавна финансова слабост. Без премахване на грешката не е възможен пълноценен обществен успех.
При наличието на „Грешката на Джон Лоу” не е възможно да се постигнат желани успехи, защото те зависят от финансов ресурс.
Провалът е сигурен, защото не е възможно финансово да се обезпечат необходимите мероприятия.
Наличието на някой успех ( напр. определени км. магистрали) не може да отстрани лошото влияние на развиващи се диспропорции.

Досега всичките правителства управляваха държавните финанси при условия на конкретна грешка и обосноваваха своите действия чрез указания от МВФ за да оправдават управленски провал.
При запазване на „Грешката на Джон Лоу” съответните държавни власти със сигурност се провалят.

Няма коментари:

Публикуване на коментар