сряда, 4 май 2011 г.

За решенията


Досегашните решения за спасение на Р. Гърция и/или Р. Португалия са непълноценни, защото запазват наличието на особено важната причина за криза, а именно продължаване на конкретна грешка в държавното финансово управление [същността на държавната финансова грешка е, че при условия с ползване на "Незлатни пари" се управлява по начин от времето със "Златни пари". Запазването на стария (от времето със "Златни пари") начин на финансово управление при нови условия с "Незлатни пари" развива икономически и социални диспропорции и води до криза], при условия на която правителството на съответната страна е с държавен бюджет с налични никому ненужни завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.
(Доказателство: Ако тази причина я няма, то няма да я има и сегашната криза.)
При наличието на тази никому ненужна държавна финансова грешка работещите в Министерство на финансите на Р. Гърция и/или Р. Португалия нямат полезен ход, защото колкото повече работят - толкова по-лоши управленски резултати ще получат.  

Няма коментари:

Публикуване на коментар