неделя, 22 май 2011 г.

За ролята на МВФ


Всяка мисия на представители на Международния валутен фонд (МВФ) е повод за преценка на роля на фонда за състоянието на съответна икономика.
МВФ е основан от Паричната и финансова конференция на Обединените нации, проведена в Бретън Уудс, Ню Хемпшър, САЩ, през месец юли 1944 година.
Целта на МВФ е да поощрява валутното сътрудничество чрез стабилизиране на обменните курсове, премахване на валутните ограничения и улесняването на международните разплащания и международната ликвидност.
Най-важната функция на МВФ винаги е била подпомагане със заеми страните с трудности в платежния баланс. Логично е и в практиката се прилага изискването държавите със сериозни затруднения в платежния си баланс задължително да се консултират с МВФ за вътрешните стабилизационни мероприятия като условие за по-нататъшното им подпомагане.
Възниква логичния въпрос: Кой е отговорен, ако представители на МВФ дават грешни съвети?
Определени задължения имат приели и изпълняващи неправилни препоръки, т. е. съответни компетентни органи, но основна пряка отговорност следва да имат и тези, който дават и изискват да се изпълняват техни непълноценни указания - в случая представители на МВФ.
За подобряване на сегашната стопанска обстановка е жизнено необходимо да се премахне основния недостатък във финансовото управление на държавата, който продължава с одобрение от представители на МВФ.
Основно този недъг се изразява в следното - със съгласие на представители на МВФ се ползва финансово управление, при което е обезценена пазарната роля на компетентни държавни органи.
Представителите на МВФ съдействат за изключително грешен подход - компетентните държавни органи да ползват начин на държавно финансово управление, при което са ненужно завишени държавни разходи и са ограничени бюджетни приходи.
Именно прилагане на вредно за всеки пазарен субект пазарно самоотрицание е основна причина държавното управление да понася ежедневни финансови щети и се саморазвива криза. Последиците от грешката в държавното финансово управление изпитват върху себе си досегашни правителства и поради негово лошо влияние в стопанството се развиват социални, икономически и други диспропорции и се достига до криза.
Създадената временно система на "Фиксиран валутен курс" в Р. България е опит за отлагане във времето на неизбежен финансов срив, но с добавени щети.
Ако компетентните държавни органи продължават сегашната одобрявана от представители на МВФ „Грешка на Джон Лоу”, то икономиката се самообрича на криза.


Грешка на Джон Лоуозначава – По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.


Налични са примери за "Капан на парите".


"Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


Представям открито този важен държавен финансов проблем, защото е възможно ползване на усъвършенствано държавно финансово управление, при което е отстранена посочената основна финансова слабост чрез намалени ненужни държавни разходи и са налични пазарни бюджетни приходи, които са източник за финансиране на обществени полезни държавни ангажименти.
Реалните парични загуби за съответно държавно управление, поради продължаване на "Грешката на Джон Лоу" са изключително големи, но все още компетентни държавни органи не намират сили за по-точна преценка на съвети на представители на МВФ.
За съжаление представителите на МВФ трудно могат да бъдат убедени, ако те самите не желаят да разберат, че е възможна по-полезна подобрена платформа на държавно финансово управление на съответна държава.
Всеки изгубен ден за премахване на конкретна грешка на представители на МВФ е изгубен навеки и това носи нови преки и/или косвени щети за участниците в стопанския живот.

Проблемът е стар, решението е ново.
За преодоляване на тази кардинална грешка на представители на МВФ е необходим пазарен подход за закрила на потребителни качества на пари, чрез ползване на „Модел Ресурси М”.


Иван Митев - икономист

3 коментара:

 1. Не можах да разбера къде работите и щом сте толкова умен, защо не сте на Уолстрийт или в Сити?
  .
  http://archiman.livejournal.com/

  ОтговорИзтриване
 2. Здравейте archiman,

  Сега работя в Р. България.

  Всеки, спрямо други има предимства и недостатъци.

  Моите основни предимства, спрямо други изследователи са:

  1) имам необходима теоретична подготовка;

  2) достатъчен жизнен опит;

  3) първи намерих отговор на въпроси, които досега не бяха изследвани.

  С уважение,
  Иван Митев

  ОтговорИзтриване