сряда, 25 май 2011 г.

Проблемът е „Грешката на Джон Лоу”При анализ на обществено развитие е необходима преценка на влияние на катастрофална държавна финансова непълноценност.

През 1716 г. ─ в световното обществено развитие, във Франция при замяна на пари е направена грешка за недовършено преобразуване.
Нейната същност е необосновано запазване на начина на държавно финансово управление от време със "Златни" и при нова обстановка с "Незлатни пари".
Почти три века хората не са премахнали тази непригодност.

Тъй като през 1716 г. тази практика е въведена в света по инициатива на Джон Лоу - неточността е означена като „Грешка на Джон Лоу”.


Грешка на Джон Лоуозначава – По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.В промяна с "Незлатни пари", правителствата страдат от собствени действия на съхранени унищожителни условия, поради удължено старо финансово поведение от минало със "Златни пари".
С този дефект, властите са с намалени бюджетни постъпления, увеличени плащания и не могат да прекратят регресивни икономически прояви.
Жестоките щети при кризи са причинени от незавършен градеж в най-висша държавна управа.

Поради наличие на „Грешка на Джон Лоу”, участниците в стопанския живот попадат в „Капан на парите”.


"Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


Описаната слабост се допускаше преди, продължава и сега в страни по света.
„Грешката на Джон Лоу” е детска болест на пазарна икономика.
Има достатъчно факти за държавна финансова практика, която е несъвместима с устойчиво развитие на стопанство.

Всеки е с потенциал да прецени разбуленото недоразумение.
В 2011 г. хората са с актуална потребност от следващ етап на животворната промяна, чрез прилагане на подобрена платформа на държавно финансово управление.

Полезната новост със знания за открити “Ресурси М” ще доведе до желан стопански прогрес.
Държавното финансово усъвършенствуване с „Модел Ресурси М” ще понижи ненужна (невключена в държавния бюджет) субсидия за "Разпоредители на суми" и ще осигури за общественото управление полагащи се приходи и смалени разходи.


Моделът Ресурси М” е образец за подобрение на държавно финансово управление, чрез употреба на знания за „Обществен закон за Ресурс М”.


През 2011 г. управляващите са приели гибелната наследеност и се мъчат от последици.
Налично е противоречие и правителството (колкото и да се старае) няма възможност да завоюва трайно подобрение, защото не премахва вредна и водеща към стопански регрес финансова непълноценност.
Животът доказва, при запазване на финансовата грешка – съответното държавно управление колкото повече работи – толкова по-лоши резултати получава.
При криза, с икономически следват и жестоки социални щети.

Чрез ползване на специализирани умения, представената неправилност в държавното финансово ръководство е разкрита. Същата може да се ликвидира и да се подсигури устойчивост.
Обстоятелството, че неточността съществува в други страни не изкоренява съответна отговорност.
Заради запазване на досегашната катастрофална „Грешка на Джон Лоу” живеем с разширяващи се диспропорции, криза и болезнени щети.

Необходимо е да се помогне на правителство да разбере наследена световна финансова „Грешка на Джон Лоу”, запазването на която води съответна държава към стопанска катастрофа.

Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар