понеделник, 30 май 2011 г.

Какво да се прави?Въпросът „Какво да се прави?” е винаги актуален.
Какво виждаме през днешния ден?
Налична е криза и се провеждат протести срещу последици, но се пренебрегва особено важната причина за тази криза?
Досегашният подход да се извърши промяна към по-добре е обречен на сигурен провал.
Особено важната причина за кризата в Р. България и в другите европейски страни е продължение на конкретна държавна финансова грешка.

Истина е, че кризата е жестока във всички държави.
Разликата е, че някои жертви губят „по-малко”, други „повече”.
В много страни стопанската ситуация е по-сложна, спрямо тази в Р. България.
Р. Гърция е актуална днес, поради настъпили срокове за падежи.
Проблемът с държавни дългове и други икономически и социални проблеми е огромен, защото се поражда от наличие на известна световна държавна финансова грешка, поради която се развиват диспропорции и се достига до криза.

Няма основание да се отрича (според правни закони) за възможна отговорност за определен човек при конкретна ситуация, но това днес не е определящо.

По-полезно е при протестиране срещу недостатъци в обществено развитие, първичното възмущение да не е срещу даден човек, а срещу съществуване на „Капана на парите”, в който живеем.


"Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


Неговото наличие е неделимо от допусната през 1716 г. и продължаваща през 2011 г. катастрофална световна държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”.


Грешка на Джон Лоуозначава – По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.


През 2011 г. правителството на Р. България управлява при запазена "Грешка на Джон Лоу".
При нейно съхраняване - съответното държавно управление (дори при икономически ръст и/или бюджетен излишък) се проваля, защото се проявяват стопански диспропорции и/или (за достатъчно време) започва криза, която е резултат от въздействие на представената държавна финансова непълноценност.
Разбираемо е, че проблемите на българското стопанство са пряко зависими от запазената „Грешка на Джон Лоу”, която още не е осъзната от експерти на държавно управление.

Животът доказва, при продължаване на финансовата грешка – съответното държавно управление колкото повече работи – толкова по-лоши резултати получава.
При криза, с икономически следват и жестоки социални щети.
Най-напред е необходимо осъзнаване на продължаващата „Грешка на Джон Лоу” и гибелната същност на „Капана на парите”, в който живеем.
Аз публикувам всичко налично и всеки, който желае получава мои мнения по зададени въпроси.
Проблемите на българското стопанство са пряко зависими от 295 години запазена световна държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”, която още не е осъзната от ръководители на Европейския съюз.
Разбирането на новите научни резултати следва да се извърши от компетентни експерти на правителството, които след като знаят за реалността в живота имат необходимите сили за извършат полезна промяна. Проблемът е, че сега те не знаят за наличие на „Грешка на Джон Лоу”.
Ползотворността на необходимата промяна е лесно доказуема, защото при прекратяване на „Грешка на Джон Лоу” ще се спре развитие на криза.

Истината е – днес ние, заедно с българското правителство сме жертви в „Капана на парите”. За съжаление при тези условия – българското правителство колкото повече работи (например колкото повече магистрали направи), толкова по-лоши резултати ще получи,  защото при наличие на „Грешката на Джон Лоу” се развиват диспропорции и криза.
Днес тази истина не е популярна и жертвите в „Капана на парите”, вместо да неутрализират влиянието на „Грешката на Джон Лоу”, се преследват една друга.
Тази борба „жертви срещу жертви” не може да доведе до успех, защото „Капана на парите” се  запазва и се понасят нови щети.
Необходимо е днес да се разбере за наличие на държавния финансов недостатък, заради който сме в криза.
Полезно е управляващите държавните финанси да предприемат мерки за неутрализиране „Капана на парите, чрез прилагане на (съответстващо на качества на „Незлатни пари”) усъвършенствано с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление.

Разбираеми са трудностите за действащи специалисти в правителство да разберат, че техни икономически кумири, на които безрезервно вярват (например Кейнс, Милтън Фридман, МВФ, Световна банка и т. н.) са работили и работят без да забележат наличие и катастрофално влияние на „Грешка на Джон Лоу” и възможността за нейно неутрализиране.
Истината е, че наличие на конкретен грешен начин на държавно финансово управление е особено важна причина за криза.
Днес най-важното е да се приложи съответстващо на качества на ползвани „Незлатни пари” подобрено държавно финансово управление.
Усъвършенстването може да стане чрез прилагане на „Модел Ресурси М”.
„Моделът Ресурси М” не е застинала догма, а образец за подобрение на държавно финансово управление.
Реализацията на същия ще става по един начин в Р. България, по друг в САЩ, по трети в Китай и т. н., в зависимост от особености на съответно стопанство.

Независимо от конкретика при прилагане, употребата на „Модел Месурси М” води до намаление на ненужни държавни разходи, наличие на допълнителни пазарни държавни бюджетни приходи, с които се финансират незаменими обществени ангажименти.

Иван Митев – икономист


Няма коментари:

Публикуване на коментар