понеделник, 30 май 2011 г.

За ситуация в Р. Гърция
За да се разбере ситуацията в Р. Гърция е полезно да се знае, че гръцката държава е в „Капана на парите”.


"Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


Причина за съществуване на тази клопка е наличие на „Грешка на Джон Лоу” в съответно държавно финансово управление.


Грешка на Джон Лоуозначава – По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.Много специалисти вярват на свои учители  ( в т. ч. Джон Мейнард Кейнс, Джон Кенет Гълбрайт, Милтън Фридман, Йозеф Стиглиц, Пол Робин Кругман, проф. Нуриел Рубини, експерти и ръководители на МВФ, СБ, ЕЦБ и други) без да отчитат тяхна кардинална слабост да не правят разграничение при държавно финансово управление, в зависимост от ползвани „Златни” или „Незлатни пари”, в т. ч. допускат „Грешката на Джон Лоу” и попадат в „Капана на парите”.

Сега мутацията на „Капана на парите” в Р. Гърция е в степен „Криза”.
Истина е, че кризата е жестока във всички държави.
Разликата е, че някои жертви губят „по-малко”, други „повече”.
Р. Гърция е актуална днес, поради настъпили срокове за падежи.
При запазване на представената световна управленска грешка - за Р. Гърция последиците са следващо развитие на криза.

Жителите на Р. Гърция, поради незнание за съществуване на жестокия „Капан на парите” не изразяват отношение за негова наличност. На практика те протестират срещу последици, за да намалят душевната си болка от криза.

За неутрализиране на „Капана на парите”, в Р. Гърция е потребно подобрено с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление.


Моделът Ресурси М” е образец за подобрение на държавно финансово управление, чрез употреба на знания за „Обществен закон за Ресурс М”.


До 24 часа след употреба на усъвършенствувано с Модел Ресурси М  държавно финансово управление на Р. Гърция ще се постигне потенциално намаление на ненужни държавни разходи, наличие на допълнителни пазарни бюджетни приходи за гръцкото правителство и ще започне успешно излизане от криза.


Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар