неделя, 29 май 2011 г.

Протести срещу последици
Защо при развитие на криза в съответна държава се протестира срещу последици, но се пренебрегва особено важната причина за тази криза?
Досегашният подход е обречен на сигурен провал.
Особено важната причина за кризата в Р. България и в другите европейски страни е продължение на конкретна държавна финансова грешка.
Истина е, че кризата е жестока във всички държави.
Разликата е, че някои жертви губят „по-малко”, други „повече”.
В много страни стопанската ситуация е по-сложна, спрямо тази в Р. България.
Р. Гърция е актуална днес, поради настъпили срокове за падежи.
Проблемът с държавни дългове и други икономически и социални проблеми е огромен, защото се поражда от наличие на известна световна държавна финансова грешка, поради която се развиват диспропорции и се достига до криза.

Няма основание да се отрича (според правни закони) за възможна отговорност за определен човек при конкретна ситуация, но това днес не е определящо.

По-полезно е при протестиране срещу недостатъци в обществено развитие, първичното възмущение да не е срещу даден човек, а срещу съществуване на „Капана на парите”, в който живеем.


"Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


Неговото наличие е неделимо от допусната през 1716 г. и продължаваща през 2011 г. катастрофална световна държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”.


Грешка на Джон Лоуозначава – По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.


През 2011 г. правителството на Р. България още управлява при запазена "Грешка на Джон Лоу".
При нейно съхраняване - съответното държавно управление (дори при икономически ръст и/или бюджетен излишък) се проваля, защото се проявяват стопански диспропорции и/или (за достатъчно време) започва криза, която е резултат от въздействие на представената държавна финансова непълноценност.
Разбираемо е, че проблемите на българското стопанство са пряко зависими от запазената „Грешка на Джон Лоу”, която още не е осъзната от ръководители на Европейския съюз.
Животът доказва, при продължаване на финансовата грешка – съответното държавно управление колкото повече работи – толкова по-лоши резултати получава.
При криза, с икономически следват и жестоки социални щети.

Необходимо е днес да се разбере за наличие на държавния финансов недостатък и е най-полезно управляващите да предприемат мерки за неутрализиране „Капана на парите, чрез прилагане на (съответстващо на качества на „Незлатни пари”) усъвършенствано с "Модел Ресурси М" държавно финансово управление.

Иван Митев – икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар