понеделник, 9 май 2011 г.

Възможности


Днес са налични две възможности:

1)                             Да не се знае, да не се желае да се научи за откритата научна новост или (без каквото и да е основание) чрез една или друга форма да се отрича констатацията на тази ненужна държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”.

2)                             След като се разбере същността на допуснатата през 1716 г. „Грешка на Джон Лоу”, която ненужно продължава и в днешни дни, да се прецени нейната особено важна роля за произтичащи катастрофални обществени последици и същата да се прекрати.Тъй като първата в света замяна (от "Златни" към "Незлатни пари") е станала по конкретна инициатива - можем да означим допуснатата слабост на името на нейния автор като "Грешка на Джон Лоу".


Грешка на Джон Лоуозначава – По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.


Наличието на тази клопка е поради липса на съответстващо на качества на „Незлатни пари” подобрено държавно финансово управление.
При примамка завишена полезност на „Незлатни", спрямо „Златни пари”, държавните власти влизат в "Капана на парите”.


"Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.

Полезно е пълно разкриване на същността на докаралата криза държавна финансова „Грешка на Джон Лоу” и предприемане на конкретни действия за нейно прекратяване.

Ликвидиране на наличната държавна финансова грешка е от компетентност на правителството, пред което сега има две възможности:

1)                              Да продължи тази никому ненужна „Грешка на Джон Лоу”, която ще осигури нови болезнени щети за хората и да се обрече на политически самопровал. Най-сигурният провал (за достатъчно време) за всяко правителство е да работи при условия на представяната държавна финансова грешка.

2)                              Да прецени гибелните последици от наличието на „Грешката на Джон Лоу” и да предприеме конкретни действия за нейно прекратяване.

След ликвидиране на „Грешката на Джон Лоу” стопанските процесите ще се развиват към подобрение, което е съпроводено с намаление на сегашни ненужни държавни разходи и ще осигури за правителството конкретни пазарни приходи.

Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар