петък, 27 май 2011 г.

За стопанска ситуация

В много страни стопанската ситуация е по-сложна, спрямо тази в Гърция.
Гърция е актуална днес, поради настъпили срокове за падежи.

С приетите европейски програми за помощи реално не се спасява Гърция, а нейни европейски кредитори. (На практика парите от спасителния фонд не остават в Гърция, а при донори в Европа.)
Проблемът с държавните дългове е огромен, защото се поражда от наличие на световна държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”, поради която се развиват диспропорции и винаги се достига до криза.


Грешка на Джон Лоуозначава – По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.


Полезното спасение е прекратяване на тази държавна управленска непълноценност.

По данни на Мариян Йорданов в Investor.bg:

Дял на брутния външен дълг (държавен дълг плюс задлъжнялост в частния сектор) от БВП по страни:

Ирландия 1 267%
Швейцария 423%
Великобритания 408%
Холандия 365%
Белгия 320%
Дания 298%
Австрия 253%
Франция 236%
Португалия 214%
Хонгконг 206%
Норвегия 199%
Швеция 194%
Финландия 189%
Германия 179%
Испания 172%
Гърция 161%
Италия 127%
Австралия 111%
Унгария 106%
САЩ 94%

Няма коментари:

Публикуване на коментар