събота, 28 май 2011 г.

За "Модел Ресурси М"


На


е представена конспективна информация за „Модел Ресурси М”.

За по-пълно разбиране решаващото значението на „Модел Ресурси М” за полезно обществено развитие помагат знания за същност на „Грешка на Джон Лоу”.


Грешка на Джон Лоуозначава – По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.


При обстановка с „Незлатни”, старият (от минало със "Златни пари") начин на държавно финансово управление развива стопански диспропорции и създава криза.
През 2011 г. правителствата управляват при запазена (от 1716 г.) световна държавна финансова "Грешка на Джон Лоу".
При нейно съхраняване - съответното държавно управление (дори при икономически ръст и/или бюджетен излишък) се проваля, защото се проявяват стопански диспропорции и/или (за достатъчно време) започва криза, която е резултат от въздействие на представената държавна финансова непълноценност.
Животът доказва, при запазване на финансовата грешка – съответното държавно управление колкото повече работи – толкова по-лоши резултати получава.
При криза, с икономически следват и жестоки социални щети.

Преди да се знае за „Моделът Ресурси М” са необходими познания за същността на „Ресурс М”.

За Ресурс М:


Полезност при прилагане на „Модел Ресурси М” е неутрализиране на „Капана на парите” в който живеем.


"Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


Както всяка новост „Моделът Ресурси М” е с първоначални трудности за разбиране на негова същност и полезни възможности за приложение.
„Моделът Ресурси М” не е конкретна догма, а образец за държавно финансово управление и е с възможности за многообразно развитие.
Днес сме свидетели на спорове „Да се прилага” или „Да не се прилага” „Моделът Ресурси М”?
Защитниците за употреба на подобрение в съответно държавно финансово управление са тези, които познават полезни качества на „Модел Ресурси М”.


Доказателство за полезност: До 24 часа след начало на ползване на „Модел Ресурси М” за премахване на държавната финансова „Грешка на Джон Лоу” ще се получи първия конкретен полезен обществен ефект, изразяващ се в намаления на ненужни държавни разходи и наличие на допълнителни пазарни държавни бюджетни приходи и ще е започнало успешно излизане от криза


Днес опоненти са хора, които (осъзнато или без своя преценка) споделят догмата, че начинът на катастрофално държавно финансово управление от време със „Златни пари” е вечна даденост и не са разбрали, че са жертви, които живеят в „Капана на парите”.

Внедряването на „Моделът Ресурси М” в общественото управление е въпрос на необходимо време.
В бъдеще няма да се водят дискусии „Дали да се ползва „Модел Ресурси М”, а тема за спор ще е „Как да се прилага „Модел Ресурси М”?

Иван Митев - икономист

2 коментара:

  1. писанията в този блог ми приличат на текст, превеждан с google translate, много неясно. Ако и книгите ти са така написани ....

    ОтговорИзтриване
  2. Кое не е ясно за възможно противодействие с "Модел Ресурси М" срещу стопанска криза?

    „Противодействието с „Модел Ресурси М” срещу стопанска криза” е система от приложение на научни знания за предотвратяване развитие на стопанска криза, чрез подобрение с „Модел Ресурси М” при съответно държавно финансово управление.

    ОтговорИзтриване