четвъртък, 19 май 2011 г.

За бюджетен дефицит


Сегашният държавен бюджетен дефицит е поради заварено продължение на конкретна световна държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”, заради която правителството е с ненужно завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.


Грешка на Джон Лоуозначава – По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.


Налични са примери за "Капан на парите".


"Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


Наистина решението на проблема „Как да се ограничи държавният бюджетен дефицит?” е толкова „просто”, че мнозина, които се докосват до него си задават въпроса: „Нима е възможно човечеството 295 години да допуска „Грешката на Джон Лоу” и едва сега същата да е открита и намерено полезно решение?”.

Развитието на кризата, поради „Грешката на Джон Лоу” е реалност и процесът е „детска болест на пазарна икономика”, която трябва да бъде лекувана.

Наличието на тази ненужна (от 1716 г.) световна държавна финансова слабост бе констатирано скоро и днес проблем за политици ( и за много специалисти) е, че не знаят за нея и досега не са предприети действия за възможно успешно ликвидиране.

За да се прекрати „Грешката на Джон Лоу” – при условия на „Незлатни пари”, следва да се прилага усъвършенствано с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление.

Доказателство: До 24 часа след начало на премахване на „Грешката на Джон Лоу” ще се получи конкретен полезен обществен ефект, изразяващ се в намаления на ненужни държавни разходи, наличие на допълнителни пазарни държавни бюджетни приходи и ще е започнало успешно излизане от криза.

Иван Митев – икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар