неделя, 29 май 2011 г.

За обвинения
Защо за развитие на кризата в Р. България се обвиняват хора, които не са отговорни и са реални нейни жертви?

Особено важната причина за кризата в Р. България е продължение на „Грешка на Джон Лоу”.


Грешка на Джон Лоуозначава – По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.


Истина е, че кризата е жестока във всички държави. Разликата е, че някои жертви губят „по-малко”, други „повече”.
В много страни стопанската ситуация е по-сложна, спрямо тази в Р. България.
Р. Гърция е актуална днес, поради настъпили срокове за падежи.

Проблемът с държавни дългове и други икономически и социални проблеми е огромен, защото се поражда от наличие на представена световна държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”, поради която се развиват диспропорции и се достига до криза.

Днес обикновени жители, банкови и политически лидери в съответни държави са неделими жертви в „Капана на парите”.


"Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


Със същата съдба на жертви от кризата са и участниците в т. н. „Кръгла маса” в периода 3 януари – 15 май 1990 г. в Р. България. При условие на продължаване в българското финансово управление на „Грешка на Джон Лоу” – наличието на криза в Р. България не зависи от лични качества на хора.

За ефективно обществено развитие не е полезно, пренебрегвайки правов ред, жертви да се обвиняват и противопоставят един срещу друг, а е потребно да намерят сили да неутрализират „Капана на парите”, в който живеят.

Пътят за успешно преустройство е разбиране гибелната роля на катастрофалния характер на сегашния начин на държавно финансово управление и негово по-скорошно подобрение.

Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар