събота, 28 май 2011 г.

„Капанът на парите”


Ако „Капанът на парите" хване съответна държава, потенциалът на кризата завладява нейния стопанския живот.


"Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


Днешните процеси на стопанска криза и нейни последици са закономерен развой при наличност на държавна финансова "Грешка на Джон Лоу".


Грешка на Джон Лоуозначава – По инициатива на Джон Лоу направена държавна финансова грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.


При обстановка с „Незлатни”, старият (от минало със "Златни пари") начин на държавно финансово управление развива стопански диспропорции и създава криза.

Р. Гърция е пример за наличност на „Капан на парите”.
През 2011 г. правителството на Р. Гърция управлява при запазена (от 1716 г.) световна държавна финансова "Грешка на Джон Лоу".
При съхраняване на катастрофалната финансова слабост - съответното държавно управление (дори при икономически ръст и/или бюджетен излишък) се проваля, защото се проявяват стопански диспропорции и/или (за достатъчно време) започва криза, която е резултат от въздействие на представената държавна финансова непълноценност.

Животът доказва, при запазване на финансовата грешка – съответното държавно управление колкото повече работи – толкова по-лоши резултати получава.
При криза, с икономически следват и жестоки социални щети.

Заради примамка завишена полезност на „Незлатни", спрямо „Златни пари”, съответните държавни власти влизат в "Капана на парите.
Наличието на тази клопка е поради липса на отговарящо на качества на „Незлатни пари” подобрено държавно финансово управление.
Участниците в стопанския живот са съпътстващи жертви в „Капана на парите”.

За пълноценно обществено развитие е необходимо премахване на държавна финансова "Грешка на Джон Лоу".
Неутрализирането на представената катастрофална управленска уловка е възможно чрез ползване на знания за „Ресурс М”.


За да спасят стопанството от криза, властите трябва да:

1)      преценят вредата при продължение на държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”;

2)      приложат подобрено с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление.Доказателство: При прекратяване на държавна финансова „Грешка на Джон Лоу” се спира развитие на стопанска криза.


Иван  Митев – икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар