четвъртък, 19 май 2011 г.

Защита за банки

Сегашните по-високи банкови лихви са в условия на криза, която се развива поради продължение на конкретна световна държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”. Заради същата причина правителството е с бюджет с ненужно завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.


Грешка на Джон Лоуозначава – По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.


Налични са примери за "Капан на парите".


"Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


Решението на проблема „Как да се ограничи държавният бюджетен дефицит?” е толкова „просто”, че мнозина, които се докосват до него си задават въпроса: „Нима е възможно човечеството 295 години да допуска тази „Грешка на Джон Лоу” и едва сега да е открита и да е намерено полезно решение?”.
Развитието на кризата, поради конкретна никому ненужна държавна финансова грешка е реалност и това е „детска болест на пазарна икономика”, която трябва да бъде излекувана.

Пряката атака към пазарно поведение на банки не е полезна, защото и те са жертви на кризисни процеси в стопанство.

На банките трябва да се помогне, за да спасят от сегашното въздействие на грешка в  държавното финансово управление.
Наличието на тази ненужна (от 1716 г.) световна държавна финансова грешка бе констатирано скоро и политици ( и много специалисти) не знаят за нея и не предприемат действия за възможно успешно ликвидиране.

За да се прекрати държавната финансова „Грешка на Джон Лоу” – при условия на „Незлатни пари”, следва да се прилага усъвършенствано с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление.

Доказателство: До 24 часа след начало на премахване на „Грешката на Джон Лоу” ще се получи конкретен полезен обществен ефект, изразяващ се в намаления на ненужни държавни разходи, наличие на допълнителни пазарни държавни бюджетни приходи и ще е започнало успешно излизане от криза, което ще доведе и до стабилизиране на банковата система и реално намаления на кредитни лихвени проценти.

Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар