събота, 7 май 2011 г.

За противоречието


ПРОДЪЛЖАВАНЕТО НА ГРЕШКАТА НА ДЖОН ЛОУ РАЗВИВА ПАЗАРНО ПРОТИВОРЕЧИЕ

При условия на никому ненужно запазване на държавната финансова грешката на Джон Лоу, съответни държавни финанси се развиват незабележимо за обществото само до критичен момент и при променени условия (които специалисти наричат „криза”) се достига до болезнена обезценка на потребителни качества на ползвани „Незлатни пари” и съпътстващи икономически щети.
[Същността на държавната финансова грешка е, че при условия с ползване на "Незлатни пари" се управлява по начин от времето със "Златни пари". Запазването на стария (от времето със "Златни пари") начин на финансово управление при нови условия с "Незлатни пари" развива икономически и социални диспропорции и води до криза.]

Защо се развиват тези процеси?
1.      При условия ползвани „Незлатни пари” и запазена държавна финансова „Грешка на Джон Лоу” е налично конкретно пазарно противоречие?
Същността на наличното пазарно противоречие може да се представи като: Съответните държавни власти са с ограничени ресурси при заплащане на неограничени разходи за закрила на потребителни качества на ползвани пари.
2.      Това пазарно противоречие се развива във времето със съпътстващи икономически и социални диспропорции, в т.ч. система от държавни и държавно гарантирани дългове и се нарушават икономически равновесия.
3.      При достатъчно време, на критично ниво на развитие на пазарното противоречие настъпва момент на негова болезнена за хората пазарна разрешимост, което в практиката се приема като „криза”. Тогава по един или друг начин се реализират форми на болезнена разрешимост на това противоречие, за достигане на съответно ниво на икономическо равновесие.

Главен обществен проблем е, че настъпва момент на болезнена разрешимост на представеното противоречие, която се съпътства с множество щети за хората и обезценка на икономически ценности.
Днес (заради наличието на "Грешката на Джон Лоу") трудност на всяко държавно управление е как да осигури пари, за да разреши представеното конкретно пазарно противоречие.
Успешният начин да се прекрати достигането на тези болезнени за хората кризисни процеси е да се премахне конкретната причина -  продължаващата 295 години никому ненужна световна държавна финансова грешка на Джон Лоу.

2 коментара:

  1. четох четох и не ми стана ясно какво значи "да се премахне финансовата грешка на Джон Лоу", сто пъти го повтори и нито един път не го обясни. Разбрах че грешката била замяната на златните с незлатните пари, при запазване на същото управление, от времето на златните пари, какво искаш да кажеш, да се върнат златните пари ли или ако не, как да се промени управлението, че да е адекватно на особенностите на незлатните пари?

    ОтговорИзтриване
  2. "Незлатните пари" трябва да се запазят, защото са по-полезни от "Златни".

    За пълноценно обществено развитие е необходимо прекратяване на държавната финансова "Грешка на Джон Лоу".
    Същата се премахва чрез ползване на (съответстващо на качества на "Незлатни пари") подобрено с "Модел Ресурси М" държавно финансово управление.

    ОтговорИзтриване