петък, 27 май 2011 г.

ФЕД е жертваФедералният резерв на САЩ (ФЕД) работи при условия на съхранена "Грешка на Джон Лоу”.


Грешка на Джон Лоуозначава – По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.

 САЩ е пример за наличност на "Капан на парите".


"Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.

Днешните стопански последици в САЩ са закономерен развой при продължение на "Грешка на Джон Лоу".
При обстановка с „Незлатни”, старият (от минало със "Златни пари") начин на държавно финансово управление развива стопански диспропорции и създава криза.
През 2011 г. Правителството на САЩ управлява при запазена (от 1716 г.) световна държавна финансова "Грешка на Джон Лоу".
При нейно съхраняване - съответното държавно управление (дори при икономически ръст и/или бюджетен излишък) се проваля, защото се проявяват стопански диспропорции и/или (за достатъчно време) започва криза, която е резултат от въздействие на представената държавна финансова непълноценност.

При примамка завишена полезност на „Незлатни", спрямо „Златни пари”, държавните власти на САЩ - през 1972 г. влизат в "Капана на парите”.
Наличието на тази клопка е поради липса на съответстващо на качества на „Незлатни пари” подобрено държавно финансово управление.
Участниците в стопанския живот са жертви в „Капана на парите”.

Неутрализирането на катастрофалната управленска уловка е възможно чрез ползване на знания за „Ресурс М”.
За пълноценно обществено развитие е необходимо премахване на "Грешка на Джон Лоу".

Доказателство:

1)      В САЩ, при запазена „Грешка на Джон Лоу” – ФЕД каквото и да прави – винаги ще се развива криза.

2)      В САЩ, при прекратена „Грешка на Джон Лоу” - кризата ще се премахне.

Животът доказва, при запазване на финансовата грешка – съответното държавно управление колкото повече работи – толкова по-лоши резултати получава.
При криза, с икономически следват и жестоки социални щети.

Днес  работата на ФЕД е затруднена, защото при наличие в САЩ на „Грешката на Джон Лоу”, ФЕД няма възможност за полезно решение за успешно преодоляване на криза.

ФЕД е жертва на катастрофална държавна „Грешка на Джон Лоу”, която  продължава при американско финансово управление.

За да спасят стопанството от криза, властите трябва да:

1)      преценят вредата при продължение на „Грешката на Джон Лоу”;

2)      приложат подобрено с "Модел Ресурси М" държавно финансово управление.Доказателство: В САЩ, при прекратяване на „Грешка на Джон Лоу” ще се спре развитие на криза.


След осъзнаване същността на представената държавна финансова слабост и нейното катастрофално влияние за стопанско развитие ще настъпи време, когато с насмешка ще се говоди за досегашна 295 годишна практика с наличност на „Грешка на Джон Лоу”.

Тогава спорът няма да е „Да се ползва ли усъвършенствано с „Модел Ресурси М” държавно финансова управление?”, а дискусията ще бъде „Как да се прилага Модел Ресурси М?”.


Иван Митев – икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар