петък, 13 май 2011 г.

Правителствена слабост


Днес е налична световна държавна управленска неразвитост, защото правителството на съответна държава не отчита продължаване (от 1716 г.) на световна държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”.
Тъй като първата в света замяна (от "Златни" към "Незлатни пари") е станала по конкретна инициатива - можем да означим допуснатата слабост на името на нейния автор като "Грешка на Джон Лоу".


Грешка на Джон Лоуозначава – По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.


Наличието на тази клопка е поради липса на съответстващо на качества на „Незлатни пари” подобрено държавно финансово управление.
При примамка завишена полезност на „Незлатни", спрямо „Златни пари”, държавните власти влизат в "Капана на парите”.


"Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


Заради тази своя управленска грешка - правителствата са с държавен бюджет с налични ненужни завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.
Именно наличието на тази (доскоро неизвестна) държавна управленска слабост е особено важна причина за днешната криза.
Възможно е катастрофалната „Грешка на Джон Лоу” да бъде прекратена чрез прилагане на усъвършенствано с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление.


Доказателство – при прекратяване на представената държавна управленска слабост днешната криза ще бъде успешно преодоляна.


След премахване на държавната финансова грешка стопанските процесите ще се развиват към подобрение, което е съпроводено и с намаление на сегашни ненужни държавни разходи и ще осигури за правителството конкретни пазарни приходи за да реализира полезни обществени потребности.
За сегашна държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”, поради наличие на която се развива криза не е нужно да се вярва, а да се знае, осъзнае същността й, прецени нейната вреда и да се прекрати.
В Р. България, както и в други държави проблемът е, че е налична конкретна държавна финансова грешка. Заради тази управленска слабост - правителствата са с държавен бюджет с налични ненужно завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.
Последиците от кризата са жестоки с непредсказуеми последици.
„Грешката на Джон Лоу” вреди на интереси на държавни власти и за полезно обществено развитие.
При условия на продължаване на държавната финансова „Грешка на Джон Лоу” се развиват икономически, социални и други диспропорции, в следствие на които – правителството, колкото повече работи – толкова по-лоши управленски резултати постига.

Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар