сряда, 11 май 2011 г.

За програмата ...


За програмата на БСП "За стабилна и динамична икономика"


Все още експерти на БСП насочват своето внимание към преценка на социално-икономически последици в стопанство без да констатират ненужна държавна управленска „Грешка на Джон Лоу”, която е особено важната причина за криза и бе предпоставка за досегашни политически провали на партията.
Тъй като първата в света замяна (от "Златни" към "Незлатни пари") е станала по конкретна инициатива - можем да означим допуснатата слабост на името на нейния автор като "Грешка на Джон Лоу".


Грешка на Джон Лоуозначава – По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.


Наличието на тази клопка е поради липса на съответстващо на качества на „Незлатни пари” подобрено държавно финансово управление.
При примамка завишена полезност на „Незлатни", спрямо „Златни пари”, държавните власти влизат в "Капана на парите”.


"Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


Защо експерти на БСП приемат, че при условия с "Незлатни пари" следва да се ползва същият начин на държавно финансово управление, както е било през време със "Златни пари"?
Практиката доказа, че този, който (при условия на ползвани "Незлатни пари")  не отчита необходимост за подобрена платформа на съответно държавно финансово управление допуска капитална грешка и винаги е сполетян от обществено-политически управленски провал.
Старият, от времето със "Златни пари" начин на държавно финансово управление е непълноценен при нови (т .е. сегашни) условия с "Незлатни пари". Необоснованото и ненужно запазване на начина на финансова управление от времето със "Златни пари" развива икономически, социални и други диспропорции и винаги води до криза.
За пълноценно обществено развитие, при ползване на "Незлатни пари" следва да се употребява усъвършенствано с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление.
Днес експертите на БСП допускат конкретна грешка като не правят разлика, че при съвременни условия с "Незлатни пари" следва да се прилага усъвършенствано (спрямо старо със „Златни пари”) държавно финансово управление.
Днес за ръководството на БСП са налични две възможности:

1)      Да не знае, да не желае да се научи за откритата научна новост или (без основание) да отрича констатация на тази ненужна държавна финансова грешка.

2)      След като разбере същността на допуснатата през 1716 г. „Грешка на Джон Лоу”, която ненужно продължава и в Р. България, да се прецени нейната особено важна роля за произтичащи катастрофални обществени последици и същата да се прекрати.

След ликвидиране на "Грешката на Джон Лоу" стопанските процесите ще се развиват към подобрение, което е съпроводено и с намаление на сегашни ненужни държавни разходи и ще осигури за правителство конкретни пазарни приходи, за да реализира свои обществени задължения.
Обществено-политическият успех на съответна партия е зависим от това, коя от представените възможности се избира и се реализира в практиката.

Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар