петък, 13 май 2011 г.

За препоръки за "Златен стандарт"


Обществото като системна цялост (и негови елементи – правителство, общини, фирми, банки, семейства и т. н., включително и човешките индивиди, в т. ч. аз и тези, които сега четат този текст) е (са) жертва (жертви) на допусната през 1716 г. и все още продължаваща ненужна световна държавна финансова грешка.

Тъй като първата в света замяна (от "Златни" към "Незлатни пари") е станала по конкретна инициатива - можем да означим допуснатата слабост на името на нейния автор като "Грешка на Джон Лоу".


Грешка на Джон Лоуозначава – По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.


Наличието на тази клопка е поради липса на съответстващо на качества на „Незлатни пари” подобрено държавно финансово управление.
При примамка завишена полезност на „Незлатни", спрямо „Златни пари”, държавните власти влизат в "Капана на парите”.


"Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.

През определен период на обществено развитие, ако някой е успял временно (спрямо други) по-успешно да се приспособи към условията на това непълноценно държавно управленско поведение, не изключва вероятността същият на по-късен етап да понесе болезнени щети от наличната грешна държавна финансова платформа.
В резултат на продължаване на ненужната световна държавна финансова "Грешка на Джон Лоу”, в стопанството се развиват икономически, социални и други диспропорции и се достига до криза, при която се унищожават икономически стойности.
"Златните пари са били реалност", защото в миналото не са били измислени или не са били ползвани "Незлатни пари".
Днес някои - без да имат основателни аргументи - защитават „златния стандарт”, т. е. препоръчват наново употреба на „Златни пари”.
Мотивите им – навярно не малък дял за тях е сегашната кризисна действителност при ползвани „Незлатни пари”, поради наличие на продължаваща конкретна държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”.
Знае се какво ще стане, ако някоя държава приеме тези малоценни съвети и приложи „Златни пари”.
След реставрация на "Златните пари" - при пазарна икономика - няма да е далеч деня, когато златото на тези „Златни пари” ще бъде изкупено с намиращи се на пазара „Незлатни пари” и на практика „Златните пари” бързо ще прекратят съществуване.

Защо е необходимо ползване на „Златни пари”, при доказана световна практика, че „Незлатните пари” са по-полезни спрямо „Златните”?

Днес е известно, че „Незлатни пари” могат да се ползват и при условия на (спрямо времето със „Златни пари”) усъвършенствано с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление, при което няма да е налична сегашната особено важна причина за криза.


Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар