събота, 7 май 2011 г.

В европарламента

Илиана Иванова: Евродепутатите обсъждат подобряване на схемите за гарантиране на влоговете


Мнение на Иван Митев:


Проблемът на европейските финанси е продължаване на никому ненужна (от 1716 г.) държавна финансова грешка.
Именно поради наличието на тази държавна финансова грешка - налични са милиарди евро никому ненужни държавни разходи, които се правят заради тази държавна финансова грешка. Също така има и пропуснати пазарни бюджетни приходи. Заради държавната финансова грешка се развиват икономически и социални диспропорции и се достига до криза.
Също така, при условия на запазване на тази финансова грешка – съответното правителство, колкото повече работи – толкова по-лоши управленски резултати постига.
При ползване на знания за „Ресурси М” ще се премахне сегашната особено важна причина за криза. След прекратяване на досегашния непълноценен начин на държавно финансово управление ще се осъществи полезен световен икономически ефект за над 10 000 000 000 евро за денонощие.

Доказателство: Например при Р. Гърция и/или при Р. Португалия само до 24 часа след начало на премахване на тази никому ненужна държавна финансова грешка ще се получи конкретен полезен обществен ефект, изразяващ се в намаления на никому ненужни държавни разходи и наличие на допълнителни пазарни държавни бюджетни приходи и ще е започнало успешно излизане от криза.

Няма коментари:

Публикуване на коментар