събота, 28 май 2011 г.

За качества на евроПроблемът за запазване потребителни качества на евро е актуален, поради влияние от конкретна държавна финансова "Грешка на Джон Лоу”.


Грешка на Джон Лоуозначава – По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.


При обстановка с „Незлатни”, старият (от минало със "Златни пари") начин на държавно финансово управление развива стопански диспропорции и създава криза.
Заради финансовата грешка правителствата на европейските държави са с държавен бюджет с ненужни завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.
При нейно съхраняване - съответното държавно управление (дори при икономически ръст и/или бюджетен излишък) се проваля, защото се проявяват стопански диспропорции и/или (за достатъчно време) започва криза, която е резултат от въздействие на представената държавна финансова непълноценност.
Животът доказва, при запазване на финансовата грешка – съответното държавно управление колкото повече работи – толкова по-лоши резултати получава.
При криза, с икономически следват и жестоки социални щети.

За да е налично пълноценно държавно финансово управление при условия на незлатно евро е нужен полезен пазарен подход с „Модел Ресурси М”, който ще осигури за съответно правителство намаление на разходи и получаване на полагащи се пазарни приходи, които подпомагат закрилата на пари. Навярно ръководството на Европейския съюз не знае за тази нова възможност.
Както всяка новост „Моделът Ресурси М” е с първоначални трудности за разбиране на негова същност и полезни възможности за приложение.
„Моделът Ресурси М” не е конкретна догма, а образец за държавно финансово управление и е с възможности за многообразно развитие.
Днес сме свидетели на спорове „Да се прилага” или „Да не се прилага” „Моделът Ресурси М”?
Защитниците за употреба на подобрение в съответно държавно финансово управление са тези, които познават полезни качества на „Модел Ресурси М”.


Доказателство за полезност: До 24 часа след начало на ползване на „Модел Ресурси М” за премахване на държавната финансова „Грешка на Джон Лоу” ще се получи първия конкретен полезен обществен ефект, изразяващ се в намаления на ненужни държавни разходи и наличие на допълнителни пазарни държавни бюджетни приходи и ще е започнало успешно излизане от криза


Днес опоненти са хора, които (осъзнато или без своя преценка) споделят догмата, че начинът на катастрофално държавно финансово управление от време със „Златни пари” е вечна даденост и не са разбрали, че са жертви, които живеят в „Капана на парите”.


"Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


Внедряването на „Моделът Ресурси М” в обществено управление е въпрос на време и в бъдеще няма да се водят дискусии „Дали да се ползва „Модел Ресурси М”, а тема за спор ще е „Как да се прилага „Модел Ресурси М”?

Иван  Митев – икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар