неделя, 15 май 2011 г.

За "капитализма"


Днес проблемът не е в „капитализма” като социална система, която да е определяща за спъване на пълноценно обществено развитие, защото днешната криза е ПОСЛЕДИЦА от конкретна причина – държавна финансова "Грешка на Джон Лоу".
Тъй като първата в света замяна (от "Златни" към "Незлатни пари") е станала по конкретна инициатива - можем да означим допуснатата слабост на името на нейния автор като "Грешка на Джон Лоу".


Грешка на Джон Лоуозначава – По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.


Наличието на тази клопка е поради липса на съответстващо на качества на „Незлатни пари” подобрено държавно финансово управление.
При примамка завишена полезност на „Незлатни", спрямо „Златни пари”, държавните власти влизат в "Капана на парите”.


"Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


За съжаление правителството още не е разбрало реалното наличие на конкретната "Грешка на Джон Лоу", заради която се развива криза и обществото понася стопански щети.
Днес проблемът е именно в наличие на продължаваща ненужна държавна финансова слабост, поради която се развиват диспропорции и се развива криза.
Провалът на правителството и главните трудности на участници в стопанския процес се определят от наличие на тази конкретна държавна управленска непълноценност.
Поради държавната финансова грешка е налична зависимост – правителството колкото повече работи – толкова по-лоши управленски резултати получава.
Най-сигурният провал на съответно правителство е да работи достатъчно време при условия на запазване на сегашната държавна финансова "Грешка на Джон Лоу".

Възможно да се намалят нежелани социално-икономически последици при „капитализма”, ако се премахне особено важната причина за тях – „Грешката на Джон Лоу”.

Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар