петък, 6 май 2011 г.

За финансовата грешка

В какъв смисъл „новото” при откритието на държавната финансова грешка и нейната същност не се разбира?

[Същността на държавната финансова грешка е, че при условия с ползване на "Незлатни пари" се управлява по начин от времето със "Златни пари". Запазването на стария (от времето със "Златни пари") начин на финансово управление при нови условия с "Незлатни пари" развива икономически и социални диспропорции и води до криза.]
 
Как „старото” за наличието на държавна финансова грешка е „толкова добре разбрано”, че в продължение на 295 г. не е било забелязано, че е налична изключително важна държавна управленска грешка, която пречи на полезното стопанско развитие?
Известна е истина, „че след смяната на „Златните пари с „Незлатни, държавите продължили да си управляват финансите като че ли парите са „Златни.
Да, това е реалност, която в света съществува от 1716 г., но това е ГРЕШНА световна държавна финансова политика, защото при условия на ползване на „Незлатни пари” и запазен начин на държавно финансово управление от времето на „Златните пари” в стопанството се развиват икономически и социални диспропорции и за достатъчно време се достига до криза.
Заради тази държавна управленска грешка - правителствата са с държавен бюджет с налични никому ненужни завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.
Също така, при условия на запазване на тази грешка – правителството, колкото повече работи – толкова по-лоши управленски резултати постига.
Днешната криза е именно поради тази особено важна причина.

(Доказателства:
(1) При запазване на досегашната държавна финансова грешка не е възможно успешно преодоляване на криза.
(2) Ако се премахне тази сегашна катастрофална държавна финансова грешка, то кризата ще бъде успешно преодоляна.)

Запазването на начина на старото държавно финансово управление (от времето със „Златни пари”) при нови условия с „Незлатни пари” е ГРЕШКА, защото качествата на „Незлатните пари” са различни от тези на „Златните” и при ползване на „Незлатни пари”, за пълноценно обществено развитие е необходимо прилагане (спрямо времето със „Златни пари”) на усъвършенствано държавно финансово управление.
Този (съответстващ на качества на „Незлатни пари”) усъвършенстван модел на държавно финансово управление може да се означи като „Модел Ресурси М”. При неговото прилагане ще е налично полезно развитие на стопански процеси, което е съпроводено с намаление на сегашни никому ненужни държавни разходи и ще осигури за правителството конкретни пазарни приходи.
Откритието на представяната световна държавна финансова грешка е новост, която за мнозина е изненада и същата се съпътства с трудности при нейно първоначално възприемане.

***

Конкретността на сегашната никому ненужна държавна финансова грешка се изразява в това, че при нейно наличие (за достатъчно време) винаги се достига до криза.
Също така, при наличие на държавната финансова грешка - правителствата са с държавен бюджет с налични никому ненужни завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.  (Да, г-н Найденов – налични са милиарди никому ненужни държавни разходи, които се правят заради тази държавна финансова грешка. Също така има и пропуснати пазарни бюджетни приходи.)
Също така, при условия на запазване на тази грешка – правителството, колкото повече работи – толкова по-лоши управленски резултати постига.
Какво по-конкретно от това представяне?
Сегашният начин на държавно финансово управление е грешно, защото вместо него е възможно да се прилага много по-полезно усъвършенствано такова.
При премахване на тази никому ненужна държавна финансова грешка чрез замяна на досегашния грешен начин на държавно финансова управление с усъвършенстван (съответстващ на качества на „Незлатни пари”) модел на държавно финансова управление няма да е налична сегашната особено важна причина за криза.
Доказателство – при прекратяване на сегашната държавна финансова грешка днешната криза ще бъде успешно преодоляна.
Също така – всеки който (при условия на пазарна икономика) работи по начина по който сега държавата финансово се управлява финаги фалира. Същите процеси се развиват и при държавата и за да спаси държавата, съответното държавно управление  си служи с поредица от средства за да отложи щетите за по-късно време и тези щети да не са за нейна сметка.
В действителност, доскоро тази държавна финансова грешка не бе открита и за нея не се знаеше. Сега все още съществуването на тази грешка не е популярно, но е само въпрос на време да се разбере за тази наличност и нейното продължаване да бъде прекратено.
Все още наличието на грешката е поради ниската степен на развитие на икономическата наука, която едва скоро достигна до този (изненадващ мнозина) факт.
Днес хората страдат заради наличието на тази никому ненужна държавна финансова грешка, но ще дойде време, когато след нейното успешно преодоляване хората ще говорят с ирония за нейното съществуване, подобно както днес ние говорим за реалност, че преди години се е приемало, че планетата ни е плоска. 

***
Дали я знаем или не, дали я признаваме или не – реално и днес живеем в условия на конкретна държавна управленска грешка.
Това, че някои (родени след нейното начало) хора са се приспособили по угоден за тях начин към действителността с продължаване на държавната финансова грешка, не означава, че същата държавна финансова грешка не съществува.
Вие досега не знаехте за тази държавна грешка, защото нямаше кой да Ви каже за нейното съществуване, защото едва сега нейната наличност е констатирана.
Разбирането на съществуването на тази грешка е със значение, защото без отстраняване на сегашната държавна финансова неразвитост не е възможно успешно излизане от криза.
За Вас и за всеки друг специалист има две възможности:
1)      Да не знаете, да не желаете да научите за откритата научна новост или (без каквото и да е основание) да отричате наличие на тази държавна финансова грешка;
2)      Да разберете същността на допуснатата през 1716 г. световна държавна финансова грешка, която никому ненужно продължава и в днешни дни и да прецените нейната особено важна роля за  призтичащи катастрофални обществени последици.

***

При условия на никому ненужно запазване на Грешката на Джон Лоу, само до критичен момент държавните финанси се развиват незабележимо за обществото.
При обстоятелства, които специалисти наричат „криза”, се достига до болезнена обезценка на потребителни качества на ползвани „Незлатни пари” и съпътстващи икономически щети.


*** 

Главният обществен проблем е поради това, че обществото не знаеше за наличието на конкретна катастрофална световна държавна финансова грешка, поради която има криза.
Днес има две възможности:
1)      Да не се знае, да не се желае да се научи за откритата научна новост или (без каквото и да е основание) чрез една или друга форма да се отрича констатацията на тази никому ненужна държавна финансова грешка;
2)      След като се разбере същността на допуснатата през 1716 г. световна държавна финансова грешка, която никому ненужно продължава и в днешни дни, да се прецени нейната особено важна роля за произтичащи катастрофални обществени последици и същата да се прекрати.

***

За сегашната държавна финансова "Грешка на Джон Лоу", поради наличието на която се развива криза не е нужно да се вярва, а да се знае, осъзнае нейната същност, прецени нейната вреда и да се прекрати.

***

 
Необходимо е преценяне и определяне на причина и следствие.
Това, срещу което сега мнозина обявяват е следствие и не може да го променят, ако се запазва наличието на причината за него, т. е. запазвате държавната управленска непълноценност.
Най-напред (преди корегиране на последствия) е необходимо да се премахне причината за развитието на нежеланите обществени процеси, а тази причина е наличието на конкретна държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”.

***
Същността на възможното за ползване усъвършенствано държавно финансово управление е публикувана и е известна. Същото е означено като „Модел Ресурси М”, който е образец за подобрение на държавно управление, чрез употреба на знания за “Обществен закон за Ресурс М”.
Тук е описана конкретна информация http://ivanmitev.blogspot.com/2011/01/blog-post_7592.html

По-пълно първично представяне не е необходимо, защото „Моделът Ресурси М” ще се прилага в зависимост от конкретни стопански условия, т. е. в България това ще става по един начин, в Китай по друг, в Япония по трети и т.н.
Днес проблемът е, че правителството не знае за наличие на държавната финансова „Грешка на Джон Лоу”, която е особено важна причина за развитие на криза и участниците в стопанския живот понасят икономически и други щети.
Именно незнанието за нейната наличност е предпоставка за ненужно продължаване на държавната финансова грешка и неразбиране на необходимост от ползване (на съобразено с качества на „Незлатни пари”) усъвършенствано държавно финансово управление.
Нямаме основания за съмнение, че след като съответно правителство осъзнае тази своя управленска грешка, поради която се развива криза – същото има достатъчно специалисти, които са с потенциал за начало и успешно прилагане на „Моделът Ресурси М”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар