петък, 13 май 2011 г.

За протести


Много хора участват в протести срещу държавни органи и предлагат на други да участват в тях.
Това е право в съответствие с действащи закони.
Неговото непълноценно прилагане не може да доведе до желан успех, защото досега протестните действия са насочени срещу наличие на последици – по-високи цени, бедност, безработица и т. н., но по един или друг начин протестиращите одобряват особено важната причина, поради която тези последици са налични.
Тази причина е конкретна ненужна държавна финансова "Грешка на Джон Лоу".


Тъй като първата в света замяна (от "Златни" към "Незлатни пари") е станала по конкретна инициатива - можем да означим допуснатата слабост на името на нейния автор като "Грешка на Джон Лоу".


Грешка на Джон Лоуозначава – По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.


Наличието на тази клопка е поради липса на съответстващо на качества на „Незлатни пари” подобрено държавно финансово управление.
При примамка завишена полезност на „Незлатни", спрямо „Златни пари”, държавните власти влизат в "Капана на парите”.


"Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


При условия на запазена „Грешка на Джон Лоу” – правителството, колкото повече работи – толкова по-лоши управленски резултати постига.
Този държавен управленски недостатък бе констатиран наскоро и навярно протестиращи, подобно на експерти на правителство не знаят за негова наличност.
Важна е причината за съответни последици.
Сега е най-полезно вниманието да се съсредоти към особено важната причина за криза, а тя е продължаване на „Грешката на Джон Лоу”.


Доказателство – при премахване на тази държавна финансова „Грешка на Джон Лоу” ще започне процесът на успешно прекратяване на сегашната криза.


Констатирането на тази държавна управленска слабост е световна новост и е необходимо представяне на нейната същност както пред протестиращи и правителствени експерти, така и пред всеки, който се интересува от развитие на социални процеси.
В Р. България, както и в другите държави проблемът е, че за да  се премахнат успешно нежелани социално-икономически последици е жизнено необходимо най-напред да се прекрати сегашната държавна финансова "Грешка на Джон Лоу".
Заради този управленски недостатък - правителствата са с държавен бюджет с налични завишени държавни разходи, ограничени бюджетни приходи и са със силно ограничени финансови възможности.

След възможно прекратяване на държавната финансова  "Грешка  на Джон Лоу" - стопанските процеси ще се развиват към подобрение, което е съпроводено с намаление на сегашни ненужни държавни разходи и ще осигури за правителството конкретни пазарни приходи за да реализира успешно свои полезни обществени задължения.


Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар