петък, 6 май 2011 г.

„Печатницата за Незлатни пари”


„Печатницата за Незлатни пари” може да има само временен ефект за да предпази съответна държава от финансов колапс, но за достатъчно време (при условия на запазена държавна финансова грешка) става това, което се случи в Р. България през зимата на 1996/7 г.
Причината за тези процеси е известна – наличие на конкретна държавна финансова грешка. При премахване на тази управленска грешка ще се премахне и причината за сегашната криза.
Наличието на тази никому ненужна световна държавна финансова грешка бе открито скоро и днес проблем за политиците ( и за много други специалисти) е, че те не знаят за нейното наличие и не предприемат действия за нейно възможно прекратяване.

Доказателство: Например при Р. Гърция и/или при Р. Португалия само до 24 часа след начало на премахване на тази никому ненужна държавна финансова грешка ще се получи конкретен полезен обществен ефект, изразяващ се в намаления на никому ненужни държавни разходи и наличие на допълнителни пазарни държавни бюджетни приходи и ще е започнало успешно излизане от криза.

***


Наличието на сегашния непълноценен начин на държавно финансово управление е грешка в резултат на доскоро съществуваща липса на икономически знания за по-полезен модел за държавно финансово управление при условия на ползване на „Незлатни пари”.
В резултат на тази управленска грешка е налична и днешната криза.
За успешно спасение от кризата е необходимо премахване на държавната финансова грешка.

Няма коментари:

Публикуване на коментар