вторник, 24 май 2011 г.

Р. Гърция – поука за всичкиТрудностите на Р. Гърция (и на други страни) през 2011 г. са заради държавно финансово управление, което не се съобразява с качества на ползвани „Незлатни пари”.
За първи път в света е констатирано наличие на финансова грешка, когато при условия с ползване на "Незлатни пари" държавната власт управлява по начин от време със "Златни пари".

Такова държавно финансово поведение е неправилност, защото:

-      запазването на стария (от времето със "Златни пари") начин на държавно финансово управление развива икономически, социални и други диспропорции и винаги води до криза;

-      при употреба на "Незлатни пари", за пълноценно обществено развитие е потребно усъвършенствувано с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление.


Тъй като в света през 1716 г. тази практика е въведена по инициатива на Джон Лоу, неточността е означена като „Грешка на Джон Лоу”.


Грешка на Джон Лоуозначава – По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.

Днес много специалисти в правителство вярват на свои учители ( в т. ч. Джон Мейнард Кейнс, Джон Кенет Гълбрайт, Милтън Фридман, Йозеф Стиглиц, експерти и ръководители на МВФ, СБ, ЕЦБ и други) без да знаят за тяхна кардинална слабост „Грешка на Джон Лоу”.

За да е налично пълноценно държавно финансово управление при условия на незлатно евро е нужен полезен пазарен подход с „Модел Ресурси М”, който осигурява на правителството намаление на разходи и получаване на полагащи се пазарни приходи, които подпомагат закрилата на парите. Навярно гръцкото правителство не знае за тази нова възможност.


Моделът Ресурси М” е образец за подобрение на държавно финансово управление, чрез употреба на знания за „Обществен закон за Ресурс М”.


Днес специалистите от гръцкото финансово министерство прилагат наследен начин на държавно управление, който е резултат на ненужно продължение на катастрофална световна управленска „Грешка на Джон Лоу”.
При това поведение властите са принудени да работят при условия на завишени държавни разходи и ограничени пазарни приходи. Резултатът е стихийно развитие на стопански диспропорции и жестока криза, с беди за хората.
Сега участниците в стопанския живот в Гърция са жертви в "Капана на парите".


"Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


Поради собствена управленска финансова слабост, т. е. продължение на „Грешката на Джон Лоу”,  правителството на Р. Гърция е принудено да намалява полезни държавни разходи и ще премахва работни места, чрез съкращение на 150 хиляди души до 2015 година.
Грешното държавно финансово поведение не е забелязано и от Европейската комисия.
При условия със запазен недостатък, планът да се въведе в Европейския съюз постоянен механизъм за спасяване на закъсали страни в еврозоната не може да допринесе за устойчиво икономическо развитие, защото не е премахната днешната особено важна причина за криза.
Алтернатива на катастрофалното държавно управленско поведение има.
За да се спасят от криза,  властите на Р. Гърция (и съответно друга страна) следва да преценят вредата от продължаване на „Грешката на Джон Лоу” и да приложат подобрено с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление.

Полезният световен ефект от внедряване на тази животворна новост е над 10 милиарда евро за денонощие и част от него ще се появи във всяка държава, която прилага представения пазарен подход.


Иван Митев – икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар