четвъртък, 19 май 2011 г.

За ОЛПНенужното продължаване на стария (от времето със "Златни пари") начин на държавно финансово управление при нови условия с "Незлатни пари" развива икономически, социални и други диспропорции и (за достатъчно време) винаги води до криза.

Тъй като първата в света замяна (от "Златни" към "Незлатни пари") е станала по конкретна инициатива - можем да означим допуснатата слабост на името на нейния автор като "Грешка на Джон Лоу".


Грешка на Джон Лоуозначава – По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.


Наличието на тази клопка е поради липса на съответстващо на качества на „Незлатни пари” подобрено държавно финансово управление.
При примамка завишена полезност на „Незлатни", спрямо „Златни пари”, държавните власти влизат в "Капана на парите”.


"Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


Поради наличие на „Грешка на Джон Лоу” – основният лихвен процент (ОЛП) на съответна Централна банка е с роля на катализатор (при увеличен ОЛП) за скоро или (при снижен ОЛП) за повече време до криза и за нейно развитие.

Пример за влияние на завишен ОЛП:

Република България 1996 г.
При ОЛП на БНБ:
- 1 февруари – от 34 на 42 %;
- 6 март – 49 %;
- 25 април – 67 %;
- 9 май – 108 %;
- 23 септември – 300 %  - с бързина се появи криза.

Управленският подход за временно спасение от кризата чрез влияние с минимални лихви бе приложен в Япония през 90-те години на миналия век и сега е наличен в много държави по света.
Влиянието с по-нисък ОЛП временно забавя развитие на кризисни процеси, но носи прибавени бъдещи щети.

За да се прекрати държавната финансова „Грешка на Джон Лоу”, следва да се прилага усъвършенствано с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление.

Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар