понеделник, 9 май 2011 г.

Европа е в "Капана на парите"

През 1716 г., в световното обществено развитие, във Франция при замяна на пари е направена грешка за недовършено преобразуване. Нейната същност е при нова обстановка с „Незлатни пари” необосновано запазване на начина на държавно финансово управление от времето със „Златни пари”. До днес, т. е. 295 г. хората не са прекратили тази непригодност.
Тъй като първата в света замяна (от "Златни" към "Незлатни пари") е станала по конкретна инициатива - можем да означим допуснатата слабост на името на нейния автор като "Грешка на Джон Лоу".


Грешка на Джон Лоуозначава – По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.


Наличието на тази клопка е поради липса на съответстващо на качества на „Незлатни пари” подобрено държавно финансово управление.
При примамка завишена полезност на „Незлатни", спрямо „Златни пари”, държавните власти влизат в "Капана на парите”.


"Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


При промяна с „Незлатни пари”, правителствата страдат от собствените си действия на съхранени унищожителни условия, поради продължено старо поведение от минало със „Златни пари”.
С този дефект, властите са с намалени бюджетни постъпления, увеличени плащания и не могат да прекратят регресивни икономически прояви. Жестоките щети при кризи са причинени от незавършен градеж в най-висша управа.
Описаната слабост се допускаше преди, продължава и във всяка европейска държава. Има достатъчно факти за практика, която е несъвместима с устойчиво стопанство. Всеки е с потенциал да прецени разбуленото недоразумение.
В 2011 г., хората са с актуална потребност от следващ етап на животворната промяна.
Полезната новост с прилагане на знания за открити “Ресурси М” ще доведе до желан обществен прогрес. Финансовото усъвършенстване понижава ненужна субсидия за „Разпоредители на суми” и осигурява за държавните власти полагащи се приходи и смалени разходи.
В началото на 2011 г. управляващите са съгласни с гибелно наследство и се мъчат от последици. Налично е противоречие и правителството (колкото и да се старае) няма възможност да завоюва трайно стопанско подобрение, защото не премахва вредна и водеща към стопански регрес непълноценност.
Чрез ползване на специализирани умения, представената неправилност в държавното финансово управление е разкрита. Същата може да се ликвидира и да се подсигури устойчивост. Обстоятелството, че неточността съществува в други страни не обезценя проблема.
Заради опазване на досегашната катастрофална държавна финансова грешка (немощен начин на държавно финансово управление, от времето със „Златни пари”) живеем с разширяващи се диспропорции, кризи и болезнени щети
След прекратяване на досегашния непълноценен начин на държавно финансово управление ще се осъществи полезен световен икономически ефект за над 10 000 000 000 евро за денонощие.

Доказателство: До 24 часа след начало на премахване на „Грешката на Джон Лоу” ще се получи конкретен полезен обществен ефект, изразяващ се в намаления на ненужни държавни разходи, наличие на допълнителни пазарни държавни бюджетни приходи и ще е започнало успешно излизане от криза.

Констатирането, осъзнаването и прекратяване на досегашната световна държавна финансова грешка е закономерен процес при усъвършенстване на обществено развитие.
Трудностите в обществото се подсигуряват от наличие на многогодишни (от 1716 г.) световни икономически, социални и други диспропорции, които са създадени от тази доскоро непозната за хората държавна управленска грешка, поради която се развива сегашната криза.
За съжаление, винаги е имало и има подръжници на обскурантизъм, т. е. хора, които  пряко изразяват враждебно отношение към просвета и наука, което затруднява полезното обществено развитие.
Истината е, че констатираната световна държавна финансова грешка, която продължава и в Р. България е налична и това е особено важната причина за криза.
Ако се премахне грешката  - ще се прекрати кризата.
Без ликвидиране на тази държавна управленска грешка не е възможно успешно преодоляване на криза.

[Обстоятелството, че през определен период на обществено развитие някой е успял временно (спрямо други) по-успешно да се приспособи към условията на това непълноценно държавно управленско поведение, не изключва на по-късен етап да понесе болезнени щети от грешното държавно финансово поведение.]

Необходимо е част по-скоро да се осъзнае наличието на „Грешка на Джон Лоу” и същата да се преустанови, защото всичко друго е преливане от пусто в празно.
Съществуват специалисти, които по един или друг начин са съгласни със сегашната платформа на държавно финансово управление  и търсят (намират) субективни недостатъци на управляващи, а реалността за обществени неуспехи е, че е налично конкретно (самостоятелно обособено спрямо работещи в правителство) обстоятелство, което е обективна особено важна причина за криза.
Съществуването на сегашната държавна финансова грешка е особено важно обстоятелство, защото всяко правителство, което работи при тези условия – винаги достига до управленски неуспех.
Досегашните провали на правителства във всички държави по света не се дължи на конкретни политически качества на съответни ръководители, а е подсигурен от условията при които те работят. При тези условия (с наличие на „Грешка на Джон Лоу”) те (при достатъчно време) не могат да постигнат обществен успех.

Сега основният проблем за работещи в правителство на съответна държава е, че те не знаят на наличие на "Грешка на Джон Лоу", което ги прави жертви на собствено поведение.

Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар