събота, 30 април 2011 г.

За данъци


За достатъчно време, данъците ще отпаднат, защото обществените процеси се развиват и държавните данъци ще бъдат заместени от пазарни такси, което е по-полезно и много по-справедливо. 
Този процес е съпътстван с развитие на икономическата наука и нейно приложение.
***

Приходите в държавния бюджет могат да се групират на „Данъчни приходи” и „Неданъчни приходи”.
„Данъчен приход” – означава от данък приход в бюджет.

„Незанъчен приход” – означава различен от данък приход в бюджет.

Степента на развитост на пазарната икономика може да се определи чрез „Коефициент на неданъчни приходи за бюджет”, който е равен на „Неданъчните”, по отношение на съвкупността плащания за бюджета.

Само е необходимо достатъчно време и този коефициент ще е със стойност „1”.
Практиката доказва, че през 2011 г. държавите по света са на сравнително ниско ниво на развитост на пазарната икономика. Основна предпоставка за това ниво на развитие е продължаване на конкретна световна държавна финансова грешка, поради която правителствата са с държавен бюджет с налични никому ненужни завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.

***
Съдбата на косвените данъци ще е същата както и на други данъци. Това не зависи от мен или от Вас. Това е обективен процес на обществено развитие и е необходимо достатъчно време за замяна на държавни приходите от тях с държавни приходи по пазарен път. Сега не е време за гадателство как ще стане това.
Ще Ви представя конкретен пример.
Поради продължаване на конкретна световна държавна финансова грешка сега правителствата са с държавен бюджет с налични никому ненужни завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.
При премахване на сегашната катастрофална грешка в държавното финансово управление на държавите:
 

1) ще се реализира световен икономически ефект за над 10 000 000 000 евро на денонощие;
 

2) ще са налични пазарно обосновани допълнителни бюджетни приходи;
 

3) ще се премахне особено важната причина за криза.
Да, днес държавните власти са за пазарно поведение, но налагат силови данъци за да компенсират налични никому ненужни завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи, заради собствено непазарно поведение.

***
Това, че държавата ще се развива като пазарен субект не означава днес да се знаят решенията за всички вероятни въпроси. Процесът ще се развива във времето, според обществени възможности.
Днес е най-важно да се замени административния държавен начин за закрила потребителните стойности на парите с полезен пазарен подход.
Това ще е началото на края на гибелна догма, което ще осигури намаление на сегашни никому ненужни държавни разходи и ще осигури за правителството конкретни пазарни приходи, които ще развият възможност за намаляване на силови държавни данъци.

Няма коментари:

Публикуване на коментар