четвъртък, 28 април 2011 г.

За "Грешката на Джон Лоу"


Откритието на допуснатата през 1716 г. държавна финансова "Грешка на Джон Лоу" е световна новост.
 
Същността на катастрофалната държавна финансова "Грешка на Джон Лоу" е, че при условия с ползване на "Незлатни пари" се прилага държавно финансово управление от време със "Златни пари".
Запазването на стария (от времето със "Златни пари") начин на държавно финансово управление при нови условия с "Незлатни пари" развива икономически и социални диспропорции и (за достатъчно време) винаги води до криза.

Много хора не знаят за нейното съществуване. Днес аз правя това, което е във възможностите ми, за да я представя и тази катастрофална държавната финансова грешка да бъде разбрана и прекратена.
Значимостта на грешката е огромна, защото тя е особено важна причина за криза.

Доказателство:

(1) Без да се премахне държавната финансова "Грешка на Джон Лоу" не е възможно реално прекратяване на стопанска криза.
При запазване на грешката на Джон Лоу – Правителството, колкото повече работи – толкова по-лоши управленски резултати постига.

(2) При премахване на държавната финансова "Грешка на Джон Лоу започва процеса на реално прекратяване на стопанска криза.

Съвременници сме на интересна ситуация от която мнозина са изненадани, но това е реалността  – как е възможно едва след  294 години от нейното допускане да се разкрие грешката на Джон Лоу?
Никому ненужната грешка на Джон Лоу пречи за полезното развитие на човешката цивилизация и е въпрос на време тази катастрофална за всяка държава финансова грешка да бъде напълно разобличена и премахната, което ще доведе до желан и полезен за обществото ефект. 

Днес за всеки има две възможности:

1) да не се съобразява с наличието на тази катастрофална държавна финансова грешка – водещо до непълноценни изводи и провал (в т. ч. и за поредно правителство)

Или

2) със знанията за наличие на тази грешка да търси пътя за нейно отстраняване и осигуряване на реална възможност за по-успешно обществено развитие.

За мен нямаше друг полезен начин, освен чрез призведението „ПАРИТЕ НЕ СА ЗЛАТО”, книга първа „ЗАКОНЪТ” за да представя резултатите от изследвания.
Същността на новостите са публикувани и в блоговете ми, който текущо се допълват от конкретни пояснения.
Те са достъпни и могат да се ползват от всички желаещи.

Защо някои са изненадани от необходимост на новости при организация на държавно финансово управление?

Нима все още се мисли, че ползваният през 1716 г. от Джон Лоу непълноценен начин на държавно финансово управление е вечна даденост?

Новото при моите изводи е, че поради различни качества на „Незлатни” спрямо „Златни пари”, за да има успешно обществено развитие следва да се прилага усъвършенствано държавно финансово управление, спрямо начина му от времето със „Златни пари”?

Днес се развива стопанска криза именно поради наличието на световната държавна финансова грешка, че при условия с „Незлатни пари” се ползва стария от времето със „Златни пари” стар начин на държавно финансово управление.

Възможният подход за успешно преодоляване на кризата е чрез прилагане на знания за „Ресурси М”.


Иван  Митев – икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар