четвъртък, 28 април 2011 г.

За кризата

Особено важната причина за криза [същността на държавната финансова грешка е, че при условия с ползване на "Незлатни пари" се управлява по начин от времето със "Златни пари". Запазването на стария (от времето със "Златни пари") начин на финансово управление при нови условия с "Незлатни пари" развива икономически и социални диспропорции и води до криза] води до държавен бюджет с налични никому ненужни завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.
Налична е многогодишна държавна финансова грешка, поради която се развиват икономически и социални диспропорции и криза.

Ако се премахне сегашната катастрофална грешка в държавното финансово управление на държавите:

1) ще се реализира световен икономически ефект за над 10 000 000 000 евро на денонощие;

2) ще са налични пазарно обосновани допълнителни бюджетни приходи;

3) ще се премахне особено важната причина за криза.

Няма коментари:

Публикуване на коментар