сряда, 20 април 2011 г.

Незлатни пари


Прието е, за първи път в света книжни пари, по точно казано „Незлатни пари” се ползват по инициатива на Джон Лоу във Франция през 1716 г..
Началото на държавното ползване на „Незлатни пари” е започнало и до днес продължава по начин, който не се отличава спрямо ползването при време със „Златни пари”. Тази практика може да се определи като „Грешка на Джон Лоу”, защото при условия на „Незлатни пари” и запазено държавно финансово управление от времето със „Златни пари” винаги се развиват икономически и социални диспропорции и се достига до криза, която (за достатъчно време) разрушава съответната финансова система.
Характерната черта на всяко държавно финансово управление, което запазва непълноценната практика на Джон Лоу е, че е с никому ненужно увеличени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.
За успешно обществено развитие, при условия с „Незлатни пари” е необходимо да се прилага (различно спрямо времето със „Златни пари”) усъвършенствано държавно финансово управление.

Няма коментари:

Публикуване на коментар