петък, 8 април 2011 г.

Дискусия (3)

Дискусия във Facebook:

Грешка е, че правителството запази наличието на многогодишна държавна финансова грешка. Това донесе допълнителни парични разходи за държавата за милиарди лева и лиши бюджета от възможни приходи. Това обстоятелство създаде диспропорции и се развиха симптоми на криза, което осигури неговия политически самопровал. Доказано е, че при условия на сегашната държавна финансова грешка се постига сигурен политически самопровал.

***

Досега живеем при условия на налична държавна финансова грешка (която може да се нарече грешка на Джон Лоу), заради която неотменимо се развива криза. Който запази тази грешка си осигурява управленски самопровал, защото при условията на представената грешка - колкото повече работи едно правителство, толкова по-лоши резултати получава.

***

Ако искаме истината, следва да признаем, че днес сме жертва на държавна управленска финансова грешка, която е започнала през 1716 г. по предложение на Джон Лоу. Защо се страхувате от истината?

***

Необходимо е да се разбере наличието на сегашната световна държавна финансова грешка, също нейната особена роля за наличието на криза и да се започне работа за нейно премахване. Ако тази управленска финансова грешка се запазва - не е възможно устойчиво обществено развитие.

***
Държавната финансова грешка е, че при сегашни условия на ползване на "Незлатни пари" се управлява по начин от времето на "Златните пари". Запазването на стария (от времето на "Златните пари") начин на финансово управление при нови условия с "Незлатни пари" развива диспропорции и води до криза.
Премахването на грешката става чрез усъвършенстван начин на държавно финансово управление, който може да се означи като "Модел Ресурси М".
При подобреното държавно финансово управление се премахва особено важнана причина за криза и се прекратяват никому ненужни държавни разходи, придружено с допълнителни пазарно обосновани бюджетни приходи.

***

Това, което е написано в дискусията не е художествена измислица, а научни изводи. За мнозина е изключителна изненада, защото е новост. За съжаление към днешна дата, само определени лица са дали знак, че знаят за наличие на представяната държавна финансова грешка.

***

Проблемът на държавата е, че обществото функционира в условия на държавна финансова грешка и това е особено важна причина за беди на хората.
Управляващата партия (по една или друга причина, по един или друг начин) одобрява продължаването на тази държавна финансова грешка.
С това гибелно за държавата поведение (а именно нейните финансови специалисти са за запазване на непълноценен начин на държавно управление от времето на "Златните пари" и при новите условия с "Незлатни пари", което е причината за кризата), партията не се различава от предишните управляващи и това е предпоставка за намаляване на рейтинг и подсигурен управленски провал.

***

Фактът, че управляващата партия подкрепя сегашния „наложен икономически ред” в частта му на модела на непълноценно държавно финансово управление е предпоставка, че тази партия се обрича на сигурен политически самопровал. 

***

Проблемът (при наличие на държавната финансова грешка) за действащ Министър-Председател на Министерски съвет е подобен както при предходните премиери, а именно, че се съгласява с продължаване на държавна финансова грешка, поради която държавното управление е принудено да плаща милиарди допълнителни разходи и се лишава от пазарно обезпечени приходи.
Поради този държавен недостатък се развиват диспропорции и криза, която оказва своето влияние за подсигурен (подобно на предишни правителства) управленски провал.

***

Това е реалността - никому ненужната държавна финансова грешка продължава и това пречи на всички, защота сме жертви на създадената поради държавната грешка криза. В числото на жертвите са и министрите от правителството. От тях зависи тази държавна финансова грешка да се прекрати. Нашите възможности са да им кажем, че има такава държавна грешка и е много по-полезно същата да бъде премахната. 

***

За съжаление държавната финансова грешка е допусната още през 1716 г. и продължава досега. Същата държавна финансова грешка вече 295 години оказва своето негативно въздействие върху полезното обществено развитие, но едва наскоро бе открита и стана известна.
Грешката е навлязла в живота на хората по инициатива на Джон Лоу и поради тази причина може да се нарече "Грешката на Джон Лоу".
Да, истината е тази, че сега държавните ръководители се ръководят от това, което е направил преди 295 г. Джон Лоу и страдат от тази своя практика.
Нима Жан Виденов по собствено желание се провали, или че сега г-н Б. Борисов сам желае да си създава управленски трудности, или че в САЩ имат желание да обявят държавно фалиране? Причината за техните трудности е, че финансистите на държавите не правят разлика при платформа на държавно финансово управление в зависимост от това какви са парите – „Златни” или „Незлатни”.
Истината е тази, че доскоро не се знаеше за тази държавна финансова грешка. Откритието на грешката е изненадващо за мнозина и се съпътства с трудности за нейно разбиране.
Аз пиша открито за нея, защото зная за нейното съществуване и за възможност за успешно отстраняване.

***
Разрухата на американските финанси през 2011 г. е заради налична държавна финансова грешка, изразяваща се в ненужно продължаване (за първи път в света от 1716 г.) на неправилност, внедрена по инициатива на Джон Лоу [същността е - не се отчита разлика между качества на "Незлатни" спрямо "Златни пари" и при условия на "Незлатни" се ползва стария (от времето със "Златни пари") начин на държавно финансово управление.], в резултат на което държавните власти са с никому потребни завишени финансови разходи и ограничени бюджетни приходи.
При тези гибелни за американското стопанство условия се развива и държавен бюджетен дефицит и съответни лоши последици. Това неразвито държавно управленско финансово поведение подсигурява създаване и развитие на икономически, социални и други диспропорции и криза.
Представената слабост може успешно да се отстрани с премахване на сегашната държавна финансова грешка чрез усъвършенстване на държавното финансово управление с прилагане на знания за Ресурс М.

***

При наличието на държавна финансова грешка [Същността е - не се отчита разлика между качества на "Незлатни" спрямо "Златни пари" и при условия на "Незлатни" се ползва стария (от времето със "Златни пари") начин на държавно финансово управление.] се подсигурява създаване и развитие на икономически, социални и други диспропорции и криза, при която се развиват регресивни икономически процеси.
С роля на катализатор за развитие на регресивните икономически процеси е основната лихва на съответната Централна банка.  [При по-висока основна лихва – процесите се ускоряват (пример Р. България 1996 г.), а при по-ниска лихва – процесите се забавят.]
В САЩ процесите сега се забавят по влияние на сравнително ниската лихва на Федералния резерв. Това само отлага времето на „достигане на дъното”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар