четвъртък, 31 март 2011 г.

Отговори

Отговори на въпроси при дискусии във Facebook: 


Проблемът при сегашните протести е, че протестиращите (поради незнание) одобряват главната причина [Същността е - не се отчита разлика между качества на "Незлатни" спрямо "Златни пари" и при условия на "Незлатни" се ползва стария (от времето със "Златни пари") начин на държавно финансово управление. Това неразвито държавно управленско поведение подсигурява създаване и развитие на икономически, социални и други диспропорции и криза.] за проблемите си, а са притив управляващи, т. е. които и да са управляващи - ако не се премахне сегашната главна причина, то проблемите ще си останат.

 ***

Опитвам се по най-разбираем начин да представя истината. Опитът показва, че всеки който желае да разбере нейната същност успява.
Моето представяне трябва да разобличи една почти 300 годишна световна държавна финансова грешка и това е съпътствано с трудности, защото този който чете тези новости е обременен с непълноценни знания, на които са го учили в училище и/или в университета.
Публикуваното не е художествена измислица, а реални научни факти, т. е. тяхната същност не може да се скрие, а само да се отложи във времето тяхното разбиране.
Да, преди години, когато ме учиха в университета ми преподаваха, че за държавното управление и съответно за полезното икономическо развитие няма значение дали се ползват „Златни” или „Незлатни пари”. 


През 2011 г. в университетите продължава да се преподава тази грешка и правителствата продължават да я прилагат  и това да води до раждане и развитие на диспропорции и криза.
Днес  това е практика и на българското правителство и при нейно продължаване, същото е обречено на управленски провал.
Приравняването на „Незлатни” със „Златни пари” е непълноценна (и изключително вредна) теория и практика и при условия на „Незлатни пари”, за да имаме полезно стопанско развитие е необходимо да се ползва (спрямо времето със „Златни” пари) подобрен начин на държавно финансово управление.
При сегашната практика ние сме в ситуация, при която (поради продължаване на представената държавна финансова грешка) правителството колкото повече работи, толкова по-лоши икономически резултати ще получи.
Признавам, че професорите в университета ме учиха по начин по който не се разбираше тази държавна финансова грешка, но днес казвам – тази държавна финансова грешка е разкрита и за пълноценно стопанско развитие е полезно да бъде прекратена.***


Живеем в етап на развитие на човешката цивилизация, при който (след откриване на държавната финансова грешка от 1716 г.) ще настъпи и нейно прекратяване.
Никому ненужното запазване на държавната финансова грешка води към развитие на диспропорции и циклична криза.

***
Откриването на държавната финансова грешка (от 1716 г.) и нейното прекратяване е неделима част от световното развитие. Възможно е това първо да стане в Р. България или в друга държава. Това е нормален процес в развитието, подобно на откриване и използване на "Законът на Архимед" или "Теоремата на Питагор".
***
Сегашната държавна финансова грешка е налична и тя пречи на всички, в т. ч. и на правителството. При нейно наличие, каквото и да се прави (и който и да е на власт) се достига до криза, която не зависи от "Краденото", тъй като то е криминален процес, с оценка според съответни правни норми.

***

Проблемът по който започна дискусията е за протестите (които са както в слабо развити държави, така и при високоразвити) и моето мнение е, че не трябва да се протестира за последици (инфлация, безработица, несигурност и друго), а за тяхната причина, която е сегашната катастрофална държавна финансова грешка.

***
Не е възможно при описване на доскоро непознати икономически зависимости пълноценно да се ползват досега познати за широката публика икономически категории.
Разбирам, че това създава трудности за бързо разбиране на изненад...ваща за мнозина истина, но това съпътства всяка научна новост.
Необходими са и се ползват нови категории (Например „Ресурс М”).
При конкретен Ваш въпрос - давам и съобразен с въпроса отговор.
Как по-разбираемо да представя, че през 1716 г. е направена държавна финансова грешка и тази грешка досега продължава и това е особено важна причина за криза и щети за хората?

***

Управляващите и техните избиратели не са виновни, че доскоро не се знаеше за наличие на тази световна държавна финансова грешка, поради която се достига до криза.
Разбарането за грешката е световна новост. Аз правя това, което съответства на моите възможности - представям наличието на тази катастрофална държавна грешка и съм готов да подпомогна всеки, който желае да я разбере.
Разбирането на грешката е изключително специфичен процес при който следва да се признае за съответна досегашна слабост. (Пример: при представяне на новите знания пред един от най-известните учени-икономисти в БАН, той след като разбра същността на новите знания и тяхната правото бе напълно шокиран, защото бе ясно, че всичките му трудове, които е написал нямат пълноценна научна стойност.)
Да, сега мнозина не желаят новите знания, защото те разкриват тяхна сегашна слабост (не правят разлика при държавно управление, в зависимост от ползвани „Златни” или „Незлатни пари”.
Реалността е следната: Разкриването на сегашната държавна финансова грешка не е художествена измислица, а е научен факт, който за достатъчно време ще се разбере от все повече хора.
В началото на м. април 2011 г. разбирането на тази държавна финансова грешка е в теоретичен обхват, но е необходимо само достатъчно време за начало на нейно реално премахване.

***

За съжаление тази държавна финансова грешка е налична и ако пишем истината не можем да я пренебрегнем.
Нима е по-добре да живеем при условия на досегашни незнания?

***
Ако Вие знаете за държавната финансова грешка, то ще знаете истината защо обществото е в криза и вярно ще разбирате поведението на управляващите.
Жалко е, че все още самите управляващи не знаят за тази катастрофална държавна финансова грешка, защото тя пречи и на тях и ги развива в жертви на собственото им непълноценно поведение.

Няма коментари:

Публикуване на коментар