вторник, 1 март 2011 г.

Прогнози

1: В статията "Къде ще е следващият бунт?" (в DarikFinance.bg) е отразено, че "Международният валутен фонд в доклада си за Египет от април 2010 г. хвалеше страната за „устойчивите и широкообхватни реформи след 2004 г.“ - които според МВФ са направили икономиката по-стабилна и устойчива на външни шокове".
Причината за допуснатата неточност от специалисти от МВФ е, че те все още не отчитат същността на генералната причина за криза, т. е. не оценят влиянието на грешката в държавното финансово управление.

2: В официално представената на 6 декември 2010 г. в Национален пресклуб БТА-София творба "ПАРИТЕ не са ЗЛАТО", книга първа "ЗАКОНЪТ" е записано на страница 85: "След 2010 г., уголемяването на локални и глобални диспропорции е възлов въпрос в ... Арабска р. Египет... Безпределната субсидия е Генерална причина за криза и напрежение за социална и политическа дестабилизация".
Прогнозата е потвърдена, защото грешното държавно финансово управление на Арабска р. Египет е особено важна причина за случилото се в тази държава.

Няма коментари:

Публикуване на коментар