четвъртък, 24 февруари 2011 г.

Г-н ...

1) Как по друг начин да обясня същността на "Модел Ресурси М"?
За да говорим на взаимноразбираем език, моля, кажете ми какво разбирате под "Ресурси М" и каква е същността на "Обществения закон за Ресурси М? Ако някой не знае какво е "Ресурси М" и съответно съдържанието на общественият закон в резултат на който те съществуват, то той не е възможно пълноценно да разбере същноста на "Модела Ресурси М"?
Напълно съм съгласен с Вас за "справедливата цена", но все пак това е приемливо понятие за характеризиране на осъзнати пазарни процеси.
Вместо "справедлива цена", Вие кое понятие предлагате да се ползва?

Днес проблемът не е "справедливата цена" при употреба на "Модел Ресурси М", защото досега в света не се ползва никаква цена при употреба на знания за Ресурси М и това е особено важната причина за диспропорции и сегашната криза.
Днес проблемът е да започне начало на ползване на "Модел Ресурси М". Това начало следва да стане с цена при условия на нееластична стъпка, за да се неутрализира 295 годишна световна грешка (непълноценен модел на държавно финансово управление). Достатъчно е тази цена да бъде изключително минимална, например 0,01%, но най-важното е да се започне да се премахва грешката на Джон Лоу.
Едва след началото на прилагане на "Модел Ресурси М", при запазване на условието за нееластичност и съгласно пазарните условия ще се достига към "справедлива цена", размерът на която за мен е решен проблем, но сега информация за него не е актуална.
Вие пишете: "Няма как да симпатизирам на този подход ..."
Защо Вие не желаете да се прилага пазарен подход при закрила на потребителни качества на пари?
Всеки пълен икономически анализ доказва, че именно поради липсата на такъв пазарен подход се развиват сегашните процеси на диспропорции и криза.

Нещата за които пиша са неочаквана световна новост, открити в резултат на мои изследвания и навярно Ви изненадват, защото те разкриват непълноценността на досегашни икономически догми.
Ако желаете за разберете същността на новостите, моля питайте, колкото тези въпроси са по-конкретни - толкова по-разбираеми ще са отговорите, а за начало предлагам да получим единомислие по въпроси: 1. Вие правите ли разлика между качества на "Незлатни" спрямо "Златни пари" и ако правите, следва ли поради наличието на тази разлика да се прилага (спрямо времето със "златни пари") усъвършенстван модел на държавно финансово управление?
2. При първата световна замяна през 1716 г. на "Златни" с "Незлатни пари" направена ли е държавна финансова грешка, която се изразява в това, че не се отчитат различни качества на "Незлатните" спрямо "Златните пари" и при нови условия с "Незлатни пари" е запазен стария (от времето със "Златни пари) начин на държавно финансово управление.
3. Запазена ли е тази държавна управленска грешка и до днес?
4. Съгласен ли сте, че в резултат на продължаване на грешката на Джон Лоу и запазване на този никому ненужен начин на държавно финансово управление се развиват диспропорции и криза?
С уважение, Иван Митев


2) Одобрявам написанато от Вас и желая да сме пълноценни при участие в дискусии.
Имам трудности да представя новостите, но това е обяснимо, защото анализите са в област, в която никой преди мен не е работил. Откритите новости трябваше да бъдат наименовани, аз избрах определени наименования и за всеки при първа среща са непознати.

Зададох въпроси към Вас за да предложа насоката - от по-лекото към по-сложно.
Ще се съобразя с Вашия ред на мисли:
1. При наличност на време - за грешката на Джон Лоу (и за него самия) може да прочетете на блога ми: http://ivanmitev.blogspot.com/2011/02/blog-post_19.html
2. Вие пишете "Лично аз изцяло отричам държавното финансово управление в сегашния му вид". Моето мнение е, че сегашния вид на държавното финансово управление е непълноценно и трябва да бъде променено към усъвършенстване. (Мненията ни почти съвпадат - не сме съгласни със сегашното държавно финансово управление,като Вие искате връщане на предишна практика със "Златни пари", а аз предлагам "Незлатни пари" с конкретно подобрение на държавно финансово управление.)
3. Вие пишете: "Моята теза е изключително елементарна - искам златния стандарт да се върне, ..." Според мен ползването на "Незлатни пари" е по-полезно спрямо "Златни пари" и поради тази особеност няма да бъде полезно връщане към минало със "Златни пари".
Проблемът, който Ви тревожи "за да не може правителството да ни ограбва чрез печатане на повече пари, както и банките ни ограбват чрез частичния банков резерв, който им дава право да отпускат заеми, които не са обезпечени с пари (дори и хартиени пари)" е в резултат на запазване на вече разкритата грешка на Джон Лоу [Същността е - не се отчита разлика между качества на "Незлатни" спрямо "Златни пари" и при условия на "Незлатни" се ползва стария (от времето със "Златни пари") начин на държавно финансово управление. Това неразвито държавно управленско поведение подсигурява създаване и развитие на икономически, социални и други диспропорции и криза.] При премахване на тази грешка - опасностите, от които се тревожите ще бъдат неутрализирани.
4. Подходът, който предлагам за премахване на досегашната грешка в държавното финансово управление е наименован "Модел Ресурси М" и при него държавните власти прилагат пазарен подход за закрила на потребителни качества на пари. Чрез този пазарен подход се осигуряват средства за закрила на потребителни качества на пари от източник реални потребители на тази държавна услуга, вместо досегашни непазарни методи (данъци).
5. По въпросите, които Ви зададох:
5.1. Правя разлика между качества на "Незлатни" спрямо "Златни пари" и поради наличието на тази разлика следва да се прилага (спрямо времето със "златни пари") усъвършенстван модел на държавно финансово управление.
5.2. При първата световна замяна през 1716 г. на "Златни" с "Незлатни пари" е направена държавна финансова грешка, която се изразява в това, че не се отчитат различни качества на "Незлатните" спрямо "Златните пари" и при нови условия с "Незлатни пари" е запазен стария (от времето със "Златни пари) начин на държавно финансово управление.
5.3. Световната държавна управленска грешка е запазена от 1716 г. до днес.
5.4. В резултат на продължаване на грешката на Джон Лоу и запазване на този никому ненужен непълноценен начин на държавно финансово управление се развиват диспропорции и това е особено важната причина за сегашната криза. Без премахване на тази причина не е възможно успешно преодоляване на кризата.

С уважение,
Иван Митев

Няма коментари:

Публикуване на коментар