вторник, 1 февруари 2011 г.

Причина и възможности

Facebook:
По повод събития в Арабска р. Египет:


Участие на Иван Митев:
1) Недоволството от управлението (до 2011 г.) се ражда и стимулира от неразбрана държавна управленска грешка и има субективно проявление.

2) Г-н ..., високо оценям Вашите преценки, но това, което представяте е видимо и (на пръв поглед) лесно се възприема и човек без да го премисли бързо може да го приеме за достатъчно. Необходима е пълнота. Истинската причина за недоволството е достатъчно развитие на латентни (невидими) и видими регресивни стопански процеси.
Генералната причина за тези прояви е наличието на държавна управленческа грешка.
Причината е със статут "Генерална", защото е особено важна, т. е. без да се премахне не може да се отстрани опасността от криза. Това, което пиша не го измислям днес. В книгата "ПАРИТЕ не са ЗЛАТО", книга първа "ЗАКОНЪТ", която е писана през лятото на 2010 г. и излезе през м. декември - на стр. 85 е представено очакване на сегашни прояви.
Събитията не са от непосредствено въздействие от външни сили, а са първично породени от регресивни икономически процеси в самата държава.
Това което се развива в Арабска р. Египет е очаквано, защото е неизбежно във всяка държава, която допуска представяната държавна управленческа грешка.
Да, Вие сте прав, че има прилики с минали събития в Р. България и те са поради наличието на общата първична причина.
Отностно текущото реагиране в други държави - то е обяснимо, защото това, което става при съседите (ако не си оправят държавната грешка) ще стане и при тях.
Навярно Вие (и много други) за първи път разбирате за наличие на представяната държавна грешка и до днес не оценяте нейното влияние, която е причина за последици, които сега всички виждат.

3) Г-н ..., държавната управленска грешка е открита. Проблемът е, че не е широко известна в обществото. Вие сте прав, че винаги има и субективизъм в държавно управление, но следва да се знае и да се съобразяваме и с представената неразвитост, за която много управляващи не знаят.


По повод "Прогноза за перспективите пред българската икономика и общество през 2011 година"


Участие на Иван Митев:
В началото на 2011 г., за държавното управление на Р. България има две основни възможности:
1) Запазване на досегашната наследена държавна управленческа грешка и в резултат на това развитие на кризизни стопански процеси 
или
2) Чрез употреба на знания за Ресурси М премахване на досегашната генерална причина за криза.

Няма коментари:

Публикуване на коментар