петък, 11 февруари 2011 г.

И.П.И. въпрос

И.П.И., въпрос - всички се оплакват от неефективната държава, а защо ...?

Мнение на Иван Митев: Досега, държавата пречи на пазарната икономика (и на себе си) със свое непълноценно финансово управление.
Грешката е, че все още правителството не осъзнава потребността от прилагане на усъвършенствана платформа на държавно финансово управление, която да е съобразена с качества на "Незлатни пари".
Запазването на стария (от време със "Златни пари") начин на държавно финансово управление развива икономически, социални и други диспропорции и винаги достига до криза, т. е. грешното държавно финансово управление е особено важна причина за криза.

Няма коментари:

Публикуване на коментар