петък, 4 февруари 2011 г.

За "държавата"

При преценка на "държавата" следва да се има предвид, че е открита грешка в държавно управление, която в света е допусната за първи път през 1716 г. Тази държавна управленческа слабост в продължение на 295 г. е била водеща за непълноценната роля на държавата, т. е. поради догматично запазване на тази държавна грешка се създават икономически, социални и други диспропорции, които развиват криза.
След като е открита грешка, реални са очакванията същата да се отстрани, след което държавата ще престане с това свое негативно влияние спрямо стопански процеси.
Полезно е да се преценя държавата при две ситуации - (1) при условия на допускана от 1716 г. управленческа грешка и (2) след отстраняване на грешката.
P.S. Същността на държавната управленческа грешка е, че след замяна на "Златни" с "Незлатни пари" е запазен стария от времето на "Златните пари" начин на държавно управление. При условия на "Незлатни пари" старият начин на държавно управление е непълноценен и за премахване на този недъг е необходимо управленско усъвършенстване.

Няма коментари:

Публикуване на коментар