вторник, 8 февруари 2011 г.

До ...


Дискусия "Управлението е ..." във в. "Дума":

Мнения на Иван Митев:

1) Уважаеми ..., за съжаление многогодишна гибелна държавна управленска слабост все още не е премахната.
Може би за първи път четете, че при досегашно държавно управление се допуска грешка - изразяваща се в това, че правителството не се съобразява с качества на ползвани "Незлатни пари".
Доказателство: Направете справка в която и да е партийна управленческа програма и преценете съобразяват ли се какви "Златни" или "Незлатни пари" ползват?
Същността на държавната управленческа грешка е запазен стар начин на управление от време със "Златни пари". Днес това поведение е с позиция на Генерална причина, която води до раждане и развитие на икономически, социални и др. диспропорции и кризи. (Пример: управлението на правителството с Председател на МС Сергей Станишев, това в Арабска р. Египет и др.) В началото на 2011 г. слабостта се допуска във всички държави по света. През 1716 г. за първи път в света се ползват "Незлатни пари" и тогава е началото. До днес всички правителства, които ползват "Незлатни пари" необосновано и никому ненужно догматично запазват гибелната грешка.
Тази грешка е слабост и в ръководството на ЕС. Всяко правителство, което запази тази наследеност (за достатъчно време) е обречено на управленски провал.
По повод запитване за "Ръководството на ЕК одобрява изключително грешен подход", представям, че при условия на пазарна икономика не е полезно да се прилага несъобразен с реалните пазарни условия начин на държавно поведение.
За пълноценно държавно управление е необходим пазарен подход, съобразен с качества на "Незлатни пари".
Вместо извод: За успешно обществено развитие, при условия на "Незлатни пари" е необходимо да се прилага (спрямо начина от време със "Златни пари") усъвършенствано държавно управление.
Откритието на представената грешка е световна новост.
Мнозина са изненадани - как е допуснато 295 години запазване на грешката?
2) Уважаеми ...,
това, което сте написали „за пари” е вярно, но не е достатъчно.
Следва да се има предвид, че икономическото изследване на Карл Маркс е за стопански процеси при условия със „Златни пари”. (Карл Маркс сам регистрира обстоятелството, че изследва само процеси със „Златни пари” – справка „Капиталът”, глава трета „Парите, или стоковото обръщение”,  т. 1 „Мярка на стойностите”, изречение първо: „…в това съчинение приемам, че парична стока е само златото”.)
Винаги при преценка на изводи на Карл Маркс следва да се знае, че са за условия със „Златни пари”, което не е достатъчно, че същите са верни и при промяна с „Незлатни пари”.
За първи път в света през 1716 г. (във Франция) правителството допуска грешка да не се съобразява с качества на ползвани нови „Незлатни пари“ и продължило наследения стар начин на държавно управление от времето със „Златни пари“. Това е причината да се достигне до управленска катастрофа. За съжаление, по света при всички следващи ползвания на „Незлатни пари” тази катастрофална държавна грешка се повтаря и всяко правителство, в която и да е страна (за достатъчно време) достига до управленска катастрофа. Резултатът е логичен, защото наследения начин на управление от времето със „Златни пари“, при нови условия с „Незлатни пари“ и несъвместим и развива икономически и други диспропорции в стопанството и съответна икономическа и/или финансова криза.
И през 2011 г. заварената (и от сегашните правителства) никому ненужно запазена от средновековието непълноценна платформа на държавно управление принуждава съответната държава да плаща завишени разходи и да се лишава от полагащи се приходи. Практиката доказва, че при представените гибелни условия – колкото повече се работи, толкова повече са щетите при поредна криза. Примери- кризите в Р. Гърция, Р. Ирландия, Кралство Испания, Арабска р. Египет и други държави.
Навярно Вие досега не знаете, че алтернатива за премахване на грешката има и може да се представи като ползване на световна новост „Модел Ресурси М“, който е образец за подобрение на държавно управление, чрез употреба на знания за “Обществен закон за Ресурс М”.

 3) Уважаеми ...,
написаното (на 9.02.2011 г.) от Вас за парите е вярно.
За да изясните моята теза - представям следното:
Според историята, през 1716 г. е начало на ползване на "Незлатни пари" вместо "Златни". Тогава за първи път е допусната е катастрофална държавна управленска грешка - при условия на "Незлатни пари" да се ползва начина на управление от времето на "Златни пари".
Поради обстоятелство на запазване на стария управленски модел от време със "Златни пари", до днешни дни държавното управление пречи на пазарната икономика (и на себе си) със свое непълноценно управление.
Слабост е, че все още правителството не осъзнава потребността от прилагане на усъвършенствана платформа на държавно управление, която да е съобразена с качества на "Незлатни пари".
Запазването на стария (от време със "Златни пари") начин на държавно управление развива икономически, социални и други диспропорции и винаги достига до криза, т. е. грешното държавно управление е генерална причина за криза. (Това е същинската причина, която проваля съвременните правителства. Това, че ново знание и не е известна на най-широка аудитория не е пречка да е истина.)
Моля да конкретизираме - животът доказва, че "Незлатните" са по-полезни от "Златните пари".
"Незлатните пари" са с различаващи се качества спрямо "Златни пари".
Изводите от моите изследвания са, че за пълноценно обществено управление е необходимо съответните държавни власти да се съобразяват с тези "различаващи се качества" на "Незлатните пари". Това успешно може да стане чрез усъвършенстван (спрямо времето със "Златни пари") модел на платформа на държавно управление. Подобрението е дефинирано като "Модел Ресурси М". (“Моделът Ресурси М” е образец за подобрение на държавно управление, чрез употреба на знания за “Обществен закон за Ресурс М”.)

Уважаеми ...,
това, което предлагам е световна новост. Тя е благодарение на откритие на досега неизвестен елемент в стопанството (той е наименован с име "Ресурс М").
Разкрит е и обективния обществен закон (определен като "Обществен закон за Ресурс М", който създава този досега неизвестен стопански елемент.
Същността на новите знания са публикувани в "ПАРИТЕ не са ЗЛАТО", книга първа "ЗАКОНЪТ", която бе представена на 06.12.2010 г. в Национален пресклуб БТА - София.
Днес правителството е с право да реши алтернатива при свое управление.
То може,
(1) да употребява благодатен “Модел Ресурси М”
или
(2) без ползване на Ресурси М, да продължи работа при катастрофална наследеност и да е непълноценно.4) Уважаеми ..., защо да има скрито?
Представям нещата ясно и открито - както сам виждате без да ползвам псевдоним. Навярно проблемът е от това, че е налична (навярно за Вас изненадваща) световна новост, за която не знаете и за първи път четете.
Няма пречка да се запознаете с нейната същност и да оцените полезността от ползване на нови знания.
Конкретно на Ваши въпроси:

...: що е това: "обезценена пазарна роля на компетентни държавни органи"? Какво имаш предвид?

Отговор на Иван Митев: В резултат на неразбиране на различни качества на "Незлатни" спрямо "Златните пари", компетентните държавни органи никому ненужно продължават наследена (от времето на "Златните пари") непълноценна практика на държавно управление, в резултат на което се развива обезценка на собствената им пазарна роля в условия на пазарна икономика.

...: а това що е: "практика от времето на „Златните пари”"? Ами това: "несъобразяване с качества на ползвани „Незлатни пари”"?

Отговор от Иван Митев: Да, в историята е имало период, когато са се ползвали "Златни пари". Именнно това време (в моите записи) е определено като "практика от времето на „Златните пари”" Какво неразбираемо има?
След "Златните пари" е започнало ползване на "Незлатни пари". При тези нови условия властите на съответните държави не се съобразяват с качествата на новите "Незлатни пари". Да, истината е, че "Незлатните пари" имат различни качества от "Златните пари".

...: а това пък какво значи: "Проблемът е световен от 1716 г."? Кой проблем е световен, уважаеми? Какъв е този проблем?

Отговор от Иван Митев: През 1716 г. при първата замяна на "Златните" с "Незлатни пари" се допуска грешка като се ползва стария (от времето на "Златните пари" начин на управление. След това тази грешка се повтаря до ден днешен във всички държави. Тъй като това е налична световна грешка, може да се определи и като световен проблем. Той ще съществува до времето на отстраняване на досегашната държавна управленска грешка.

...: и накрая - ключът от бараката - какво значи това: "през 2011 г. е възможно успешно решение"? Какво решение, бе уважаеми?

Отговор на Иван Митев: За разлика от предишни години, през 2011 г. са налични (досега непознати) нови знания. Използването им осигурява възможно успешно решение, което се изразява в премахване на досегашната държавна управленска грешка (несъобразяване с качествата на ползваните "Незлатни пари"), запазването на която ще удължи създаването на икономически, социални и други диспропорции и ще води до криза.

С уважение, Иван Митев

Няма коментари:

Публикуване на коментар