събота, 12 февруари 2011 г.

Общото ...

Investor.bg: "Кой икономист ще се превърне в съвременния Кейнс?"


Мнение на Иван Митев: Общото при Джон Мейнард Кейнс, Милтън Фридман, Рагурам Раджан от Университета на Чикаго, икономистта от Йейлския университет Робърт Шилер, Кенет Рогоф, Кармен Рейнхарт, професорът в Калифорнийския университет Бъркли Бари Айхенгрийн, проф. Нуриел Рубини, председателя на Федералния резерв на САЩ Бен Бернанке и други е, че не намират разлика между качества на "Незлатни" спрямо "Златни пари" и при условия на "Незлатни пари" неправилно приемат да се ползва стария (от времето на "Златните пари") начин на държавно финансово управление.
Това обстоятелство е особено важна грешка, защото осигурява раждане и развитие на икономически, социални и други диспропорции и криза.
При запазване на тази непълноценност в държавното финансово управление - каквото и да се прави не може да се постигне устойчиво обществено развитие.
За успешно преодоляване на кризата е необходимо (съобразено с качества на "Незлатни пари") усъвършестване на досегашния непълноценен държавен финансов модел.

Няма коментари:

Публикуване на коментар