петък, 11 февруари 2011 г.

За грешката.


Мнение на Иван Митев:
Представеното в статията доказва, че правителството на Ирландия небосновано и никому ненужно запазва особено важна причина за криза (не се прави разлика между качества на "Незлатни" спрямо "Златни пари" и при условия с "Незлатни" се ползва стария (от времето със "Златни пари") начин на държавно финансово управление. Това обстоятелство осигурява създаване и развитие на икономически, социални и други диспропорции и криза.) При тези условия, в която и да е държава и което и да е правителство - каквото и да правят не могат да постигнат устойчиво обществено развитие.
При Р. България държавната финансова грешка е същата.
За успешно преодоляване на кризата е необходимо усъвършестване на досегашния непълноценен модел на държавно финансово управление.

Няма коментари:

Публикуване на коментар