сряда, 16 февруари 2011 г.

Група

Група във Facebook "ЗНАЕМ ЗА КАТАСТРОФАЛНА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ГРЕШКА"

 

През 1716 г. ─ в световното обществено развитие, във Франция при замяна на пари е направена грешка за недовършено преобразуване. Нейната същност е при нова обстановка с „Незлатни пари” необосновано запазване на начина на държавно финансово управление от времето със „Златни пари”. 295 г. хората не са установили тази непригодност. В промяна с „Незлатни пари”, правителствата страдат от собствените си действия на съхранени унищожителни условия, поради удължено старо поведение от минало със „Златни пари”. С този дефект, властите са с намалени бюджетни постъпления, увеличени плащания и не могат да прекратят регресивни икономически прояви. Жестоките щети при кризи са причинени от незавършен градеж в най-висша управа.

Описаната слабост се допускаше преди, продължава и сега в Република България. Има достатъчно факти за практика, която е несъвместима с устойчиво стопанство. Всеки е с потенциал да прецени разбуленото недоразумение. В 2011 г., хората са с актуална потребност от следващ етап на животворната промяна. Полезната новост с прилагане на знания за открити “Ресурси М” ще доведе до желан обществен прогрес. Финансовото усъвършенстване понижава ненужна субсидия за „Разпоредители на суми” и осигурява за държавните власти полагащи се приходи и смалени разходи.
В началото на 2011 г. управляващите са съгласни с гибелно наследство и се мъчат от последици. Налично е противоречие и правителството (колкото и да се старае) няма възможност да завоюва трайно стопанско подобрение, защото не премахва вредна и водеща към стопански регрес непълноценност.
Чрез ползване на специализирани умения, представената неправилност в държавното финансово управление е разкрита.
Същата може да се ликвидира и да се подсигури устойчивост.
Обстоятелството, че неточността съществува в други страни не обезценя проблема.
Заради опазване на досегашната катастрофална държавна финансова грешка (немощен начин на държавно финансово управление, от времето със „Златни пари”) ще живеем с разширяващи се диспропорции, кризи и болезнени щети.
Ние знаем за сегашната катастрофална държавна финансова грешка.

Няма коментари:

Публикуване на коментар