сряда, 2 март 2011 г.

За дефицита

DarikFinance.bg: "Бюджетът стартира 2011 с дефицит от половин милиард." Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на касова основа за месец януари е отрицателно в размер на 477,3 млн. лв., като се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 394,7 млн. лв. и по европейските средства в размер на 82,6 млн. лева, съобщи Министерството на финансите.

За сравнение бюджетното салдо за януари 2010 г. бе отрицателно в размер на 499,1 млн. лева.


Мнение на Иван Митев: 
Заради налична държавна финансова грешка, изразяваща се в никому ненужно продължаване (от 1716 г.) на неправилност на Джон Лоу [същността е - не се отчита разлика между качества на "Незлатни" спрямо "Златни пари" и при условия на "Незлатни" се ползва стария (от времето със "Златни пари") начин на държавно финансово управление.] държавните власти са със завишени разходи и ограничени приходи. При тези гибелни за българското стопанство условия се развива и държавен бюджетен дефицит и съответни лоши последици. Това неразвито държавно управленско финансово поведение подсигурява създаване и развитие на икономически, социални и други диспропорции и криза.
Представената слабост може успешно да се отстрани чрез усъвършенстване на държавното финансово управление с прилагане на знания за Ресурс М.

Няма коментари:

Публикуване на коментар