сряда, 27 април 2011 г.

За банките 2


Днес отново за мотив за организация на протест срещу банки е представено това, което се вижда на повърхността.
В действителност на банките трябва да се помогне.
Истината е, че банките са жертва на сегашното непълноценно държавно финансово управление. (Пример: банките в Исландия или Ирландия.) Те (както и всички други жертви) търсят средства за своето оцеляване. Ако има нарушение на юридически закони, то това е криминален въпрос и не е тема да дискусия, а на разследване от специализирани органи и законови санкции.
От икономическа гледна точка, банките са жертви, наравно с останалите участници и икономическия живот. На банките, в качеството им на жертви следва да им се помогне за да има успешно обществено развитие.
Паради тези обстоятелства, сегашните призиви за протести на едни жертви  (среден и дребен бизнес) срещу други жертви (банки) не са полезни за бъдещо полезно обществено развитие, защото какъвто и вид да имат протестите, то резултат е предварително известен – нeнужна загуба на обществена енергия.
Проблемът е, че едва скоро бе открита държавната финансова грешка от която се развива криза и носи щети за хората.

При наличието на тази грешка работещите в Министерство на финансите нямат полезен ход, защото колкото повече работят - толкова по-лоши управленски резултати ще получат. 

 
Особено важната причина за криза води до държавен бюджет с налични никому ненужни завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.
Налична е многогодишна държавна финансова грешка, поради която се развиват икономически и социални диспропорции и криза.
 

Ако се премахне сегашната катастрофална грешка в държавното финансово управление на държавите:
 

1) ще се реализира световен икономически ефект за над 10 000 000 000 евро на денонощие;
 

2) ще са налични пазарно обосновани допълнителни бюджетни приходи;

3) ще се премахне особено важната причина за криза.

***

В България има банки и на загуба. По-добре е да се защитят банките в качеството им на жертви на грешно финансово управление от страна на правителство, отколкото техния фалит да донесе гибелни щети за стопанство.

Няма коментари:

Публикуване на коментар