сряда, 13 април 2011 г.

Записи ...

Записи при дискусии: 


При условия на сегашната държавна финансова грешка – самата държава е също жертва на едно никому ненужно непълноценно държавно финансово управление. При тези гибелни и за нея условия – самата държава се бори за своето оцеляване и повишава изискванията си към участници в стопанския процес. Част от тези участници приемат тези действия като (както Вие пишете) „държавни репресии над дребния и среден бизнес”.
Коя е причината „дребния и среден бизнес” по един или друг начин да одобрява наличие на конкретна управленска държавна финансова грешка, заради която е обречен на възможна гибел?
Нима някой има вина, че човечеството е млада цивилизация и до 2010 г. тази държавна финансова грешка не бе открита?
Важно е сега при наличието на представяните нови знания, същите да се подложат на необходима преценка и след като „авторитетни експерти” признаят тяхната правота да се намери правилния подход да се премахне държавната управленска грешка.
 
***


Банките са жертва на сегашното непълноценно държавно финансово управление. (Пример: банките в Ирландия.) Те (както и всички други жертви) търсят средства за своето оцеляване. Ако има нарушение на юридически закони, то това е криминален въпрос и не е тема да дискусия, а на разследване от специализирани органи и законови санкции.
От икономическа гледна точка, банките са жертви, наравно с останалите участници и икономическия живот. На банките, в качеството им на жертви следва да им се помогне за да има успешно обществено развитие.
Паради тези обстоятелства, сегашните призиви за протести на едни жертви  (среден и дребен бизнес) срещу други жертви (банки) не са полезни за бъдещо полезно обществено развитие, защото какъвто и вид да имат протестите, то резултат е предварително известен – нeнужна загуба на обществена енергия.


***

Моля не се страхувайте от първоначални трудности. Представяните от мен знания са световна новост и е нормално да има трудности за възприемане на съществувала от 1716 г. световна държавна финансова грешка.
Готов съм да отговоря на Ваши въпроси.
Проблема при "Незлатни" спрямо "Златни пари" е, че при ползване на "Незлатни пари" при запазен начин на управление от времето на "Златните пари" винаги се развиват диспропорции и се достига до криза. Това е грешката (която може да се нарече "Грешка на Джон Лоу, защото той е инициатора), която е допусната за първи път в света през 1716 г. и до днес е запазена и не дава възможност за полезно обществено развитие. Да истината е, че и днес човечеството е жертва на тази грешка от 1716 г.
За да се преодолее тази държавна финансова грешка е необходимо да се приложи съответстващ на качествата на "Незлатните пари" усъвършенстван начин на държавно финансово управление. Този начин според мен може да се нарече "Модел Ресурси М".
Тези открити нови знания не са скрити и са представени в произведението "“ПАРИТЕ не са ЗЛАТО”, книга първа “ЗАКОНЪТ”  http://www.helikon.bg/books/220/580972_parite-ne-sa-zlato.html
Аз представям новостите, според мен по възможен най-разбираем начин за другите, но се навлиза в област, която никой в света досега не е изследвал и са разбираеми трудностите за тези, които са приели наличието на сегашната държавна финансова грешка като една вечна даденост. Например наименованието "Ресурс М" е световна новост, но тя може да се разбере от всеки, който пожелае.
В сайта ми има конкретни въпроси с отговори и те могат да Ви бъдат полезни.

***

Теоретично подготвени и с опит икономисти не знаят или не желаят да признаят наличието на държавната финансова грешка, която прави участниците в икономическия живот жертви, в т.ч. и банките и членовете на правителството.
Не съществува вина, че тези които са учили сегашните експерти по икономика не са знаели и не са разкрили наличието на тази държавна грешка. Това е процес на обществено развитие на човешката цивилизация.
В интерест на истината, през 2011 г. знанията за тази държавна грешка са факт и тя вече е разкрита. Навярно имам слабост, че не мога по най-разбираем начин да поднеса истината за грешката и нейните последици. Аз не съм ограничил информация, до която съм достигнал за всеки, който желае да прецени реално действителността.
Днес за всеки има две възможности – (1) да не се съобразява с наличието на тази държавна финансова грешка – водещо до непълноценни изводи и провал (в т. ч. и за поредното правителство) или (2) със знанията за тази грешка да търси пътя за нейно отстраняване и осигуряване на реална възможност  за успешно обществено развитие.


***

за Ваши изводи, макар, че е крайно ограничено - Вие се обосновавате на база печалба в банковия сектор в България. Добре, да продължим Вашата логика. За да анализирате пълноценно докрай този показател, моля представете колко е печалбата на небанковия сектор в България?
Да съжаление мнозина преценят нещата само по първично видими признаци и това води до ненужни грешки. Такава грешка е и определяне на банките като фактор, който пречи на бизнеса в България. Тук не разглеждаме криминални прояви на банкери, които прояви следва да се преценят според действащите юридически закони.
В действителност банките са част от икономическия живот в страната и имат свои проблеми и успехи.
Проблемът на страната е, че живеем в условия на световна държавна финансова грешка, която пречи на полезното обществено развитие, както в Р. България, така и във всяка държава по света. Ние всички сме жертви на това грешно управление, в т.ч. и банките и самото правителство.
По една или друга причина, участници в икономическия живот не знаят за наличието на тази грешка и търсят причината за своите проблеми при други участници в икономическия живот, в т. ч. в банките.
Това е обстоятелство, което определя, че всеки протест срещу банки заради последици от наличие на държавна финансова грешка е предварително обречен на неуспех.
Аз желая истината.
***

Вие сте права, че грешката не е оправдана, защото това е дългогодишна държавна управленска непълноценност, която пречи както за полезно обществено развитие, така и на всеки един от нас.
Изненадващо или не, но и днес финансистите по света се ръководят от това, което през 1716 г. е направил Джон Лоу, т. е. финансистите, каквито и научни титли да имат сега работят на база нивото на Джон Лоу от 1716 г..
За „определяне посоката на развитие на икономиката и пазара, за да тръгнем напред” е полезно да се знае истината. Убеден съм, че участниците в нашата дискусия са с необходими познания и опит и за тях истината ще е полезна – това е предпоставката да се опитвам да представя реално действителността.
Това, че не могат напълно да ме разберат е въпрос на естествено развитие на нещата. Все пак този който сега ме чете, предварително много години бе подложен на информационно въздействие, че прилаганото грешно държавно финансово управление е вечна даденост.
В изпълнение на Вашия съвет – ще го кажа най-просто: при условия на наличната държавна финансова грешка протестиране срещу банки не е полезен прийом, защото:
1)      се прикрива и запазва сегашната причина за криза – държавната финансова грешка;
2)      банките не са причинителят и нямат вина за кризата;
3)      протестът одобрява причината за кризата и е срещу последица от нея и при тази обстановка не е възможно да се постигне полезен резултат.

Няма коментари:

Публикуване на коментар