събота, 30 април 2011 г.

За държавното развитие


Човечеството е все още млада цивилизация и всяка една държава е в необратим процес на развитие като пълноценен пазарен субект.
Както към днешна дата има наличие на държавни пазарни такси за някои управлявани от държавата  дейности,  така ще се стигне и при останалите до обществено развитие, при което да няма данъци, а система от пазарни такси.
За пример мога да представя, че неотчитането на държавата като пазарен субект е в основата на допуснатата през 1716 г. грешка на Джон Лоу, поради която днес всяка държава, която продължава тази управленска грешка е с налична особено важна причина за криза. Същата причина води до държавен бюджет с налични никому ненужни завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.

[Същността на катастрофалната държавна финансова грешка е, че при условия с ползване на "Незлатни пари" се управлява по начин от време със "Златни пари".
Запазването на стария (от времето със "Златни пари") начин на държавно финансово управление при нови условия с "Незлатни пари" развива икономически и социални диспропорции и (за достатъчно време) винаги води до криза.]

При тази ситуация:

(1) Без да се премахне продължаването на грешката на Джон Лоу не е възможно реално прекратяване на кризата. При запазване на грешката на Джон Лоу – Правителството, колкото повече работи – толкова по-лоши управленски резултати постига.

(2) При премахване на грешката на Джон Лоу ще започне процеса на реално прекратяване на сегашната криза.

Днес проблемът не е в данъците и в тяхното плащане, за в моделът на държавно развитие и неговото регресивно влияние върху икономически процеси.
Полезно е процесите да се развиват постепенно и с доказано обществена полезност.
Именно поради наличие на конкретна държавна финансова грешка днес се развиват процеси на криза.


***
Настина тази грешка на Джон Лоу бе открита скоро и много хора днес не я знаят и са с изявена проява на противоречие – конкретни лица (по един или друг начин реално) одобряват наличието на сегашната държавна финансова грешка, поради която е налично продължаващо развитие на икономически и социални диспропорции и прояви на криза, но протестират срещу резултати от собствено си поведение.
Проблемът при реалният живот е, че управляващите работят при условия на неразбрана от тях държавна финансова грешка.
Това води до никому ненужни държавни разходи и намалени бюджетни приходи.
Същото е съпроводено с икономически и социални диспропорции и криза.
Последната води до обезценка пазарната стойност на съответна валута и увеличение на пазарни цени, в т. ч. и на горива.

***
 
За всеки желаещ не е трудно да се увери как човечеството е живяло в условия на 295 годишна държавна финансова грешка, поради което се е развивала периодична криза.
Днес е важно да се премахне сегашната катастрофална грешка в държавното финансово управление на държавите, при което:

1) ще се реализира световен икономически ефект за над 10 000 000 000 евро на денонощие;

2) ще са налични пазарно обосновани допълнителни бюджетни приходи;

3) ще се премахне особено важната причина за криза.

С усъвършенстване на досегашното държавно финансова управление ще се направи поредната успешна стъпка към по-полезно обществено развитие. 

***

Изводите от моите изследвания доказват, че (за достатъчно време) данъците ще отпаднат, защото обществените процеси се развиват и държавните данъци ще бъдат заместени от пазарни такси, което е по-полезно и много по-справедливо. Този процес е съпътстван с развитие на икономическата наука и нейно приложение.
Днес най-важното за съответно държавно управление е да разбера същността на наличната държавна финансова грешка и потребността за нейно премахване. Предпоставка за това полезно начинание е откритието на грешката на Джон Лоу и лоши последици от нейно продължаване.

***
Днес протестиращите (без да имат вина и да желаят това) са в „Капана на грешката на Джон Лоу”.
Настина тази „Грешка на Джон Лоу” бе открита скоро.
Много хора не знаят за нея и са с конкретно изявена проява на противоречие – конкретни лица (по един или друг начин реално) одобряват наличието на сегашната катастрофална държавна финансова грешка, поради която е налично продължаващо развитие на икономически и социални диспропорции и прояви на криза, водещо и до повишение на цени на горива, завишаване на условия за банкови кредити и влошаване на условия за бизнес.
Същевременно, същите лица протестират срещу резултати от продължаване на тази никому ненужна държавна финансова грешка, т. е. протестират срещу  продукт на собствено поведение.

 ***

За да се успее е необходимо излизане от „Капана на грешката на Джон Лоу”.
Днес държавата също допуска тази грешка.
Необходимо е разобличаване на сегашната държавна финансова грешка, поради която сме в криза. Ако не се отстрани тази гибелна за всички ни недоразвитост на държавното финансово управление не е възможен желан успех, защото:
(1) Без да се премахне продължаването на грешката на Джон Лоу не е възможно реално прекратяване на кризата. При запазване на грешката на Джон Лоу – Правителството, колкото повече работи – толкова по-лоши управленски резултати постига.
(2) При премахване на грешката на Джон Лоу ще започне процеса на реално прекратяване на сегашната криза.

***
Ползването на „Ресурс М” е прилагане на икономическа наука по конкретен начин, т. е. както да ползваш „Закона на Архимед” при строителство на кораби.
За тези които не познават „Ресурсите М” е неясно, но при знания на „Ресурси М” нещата са понятни.
Никому ненужната грешка на Джон Лоу пречи за полезното развитие на човешката цивилизация и е въпрос на време тази катастрофална за всяка държава финансова грешка да бъде напълно разобличена и премахната, което ще доведе до желан и полезен за обществото ефект. 
Днес за всеки има две възможности: 

    (1)    да не се съобразява с наличието на тази катастрофална държавна финансова грешка – водещо до непълноценни изводи и провал (в т. ч. и за поредно правителство)

или

(2) със знанията за наличие на тази грешка да търси пътя за нейно отстраняване и осигуряване на реална възможност за по-успешно обществено развитие.


***

Държавната финансова грешка е от преди 295 години и досега мисленето на хората се е развивало в посока, че това непълноценно държавно финансово управление е вечна даденост.
Правя това, което ми е във възможностите за да представя резултати от моето откритие. Книгата за която говорите е факт, който доказва че представям нещата публично.
Ние с Вас нямаме вина, че Джон Лоу през 1716 г. е направил тази грешка, но от нас зависи да я разберем и преценим кое е по-полезно – нейно запазване или премахване?

***
Практиката е доказала, че пазарния подход е по-справедлив от непазарния.
При „реалния социализъм” държавата не действаше като пазарен, а като административен субект.
Моята теза е: практиката доказва, че много държавни данъци успешно се трансформираха в съответни пазарни такси. Този процес ще продължи до степен, когато при достатъчно развита пазарна икономика няма да има силови държавни данъци, а съответни пазарни такси.
Не зная дали стремежа към пазарно развитие на човешката цивилизация е „лява” или „дясна” политика, но съм уверен - това е правилна насока за развитие на полезни човешки ценности.

***
Когато някой Ви зададе 100 въпроса колко прави „2 + 2”, Вие как бихте му отговорили? Как приемате, че той ще е възмутен, че Вие 100 пъти сте му казали отговора „4”?
Същото се получава и с истината, която се изразява в моята теза за наличната държавна финансова грешка. Вие досега не знаете за нея и за Вас е нещо, което е непознато.
Все още и днес, който учи във Варненския университет няма да му кажат за тази грешка на Джон Лоу и той ще завърши образование с непълноценни знания, но нима ние имаме вина за тази реалност.
Тук ние дискутираме и аз представям  една истина, която към открил и Вие все още не можете да приемете.
Конкретността на Грешката на Джон Лоу е следната: при условия с ползване на "Незлатни пари" се управлява по начин от времето със "Златни пари". Запазването на стария (от времето със "Златни пари") начин на финансово управление при нови условия с "Незлатни пари" развива икономически и социални диспропорции и води до криза.
Доказателство: Попитайте Министерство на финансите правят ли разлика при държавно финансово управление в зависимост от ползваните „Златни” и „Незлатни” пари и ще разберете, че и в Р. България се работи при условия на представената грешка.
За конкретна яснота: За да имаме пълноценно държавно финансово управление, при условия на ползвани „Незлатни пари” следва да се прилага усъвършенствано (спрамо времето със „Златни пари”) държавно финансово управление.

Няма коментари:

Публикуване на коментар