сряда, 20 април 2011 г.

Бюджет на ЕС


Иван Митев:

Бюджетът на ЕС за 2012 г. е реалност с налични никому ненужни завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи, заради налична многогодишна държавна финансова грешка, поради която сме в криза.
Ако се премахне сегашната катастрофална грешка в държавното финансово управление на европейските държави:
1) ще се намалят никому ненужни държавни разходи за над 1 000 000 000 евро на денонощие;
2) ще са налични пазарно обосновани допълнителни бюджетни приходи;
3) ще се премахне особено важната причина за криза. 

***
През м. април 2011 г. българското правителство продължава да е в "капана на Джон Лоу". Поради това, същото е с никому ненужно увеличени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.
***
След излизане от "Капана на Джон Лоу" - българското правителство ще е с намалени държавни разходи и пазарно обосновани нови бюджетни приходи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар