четвъртък, 30 юни 2011 г.

Непълноценно решение на гръцкия парламент


На 29.06.2011 г. парламентът на Р. Гърция прие фискални мерки и приватизационна програма в отговор на изисквания от Европейския съюз (ЕС) и международни финансови институции.

Дори при пълно изпълнение на взетото в Р. Гърция решение не може да се разреши проблема за кризата, което го определя като непълноценно.
Предпоставка за това негово качество е, че се запазва досегашна особено важна причина за криза в Р. Гърция, а именно държавна финансова грешка на гръцко правителство, която ежедневно развива стопански диспропорции и подсигурява криза.

Същността на гръцката финансова грешка е, че ползват „Незлатно евро”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”.

При употреба на „Незлатни пари”, за пълноценно обществено развитие е необходимо усъвършенствано с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление.

Р. Гърция е със стопанска криза заради своя собствена държавна финансова грешка, която продължава с мълчаливо съгласие на ЕС, Международния валутен фонд (МВФ), Световна банка (СБ), Европейската централна банка (ЕЦБ) и други.
Обусловеност за това тяхно единомислие е незнание за съществуване на държавно финансово недоразумение – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”, което подсигурява развитие на диспропорции и криза.

Все още гръцки специалисти и техни колеги от ЕС вярват на свои учители  ( в т. ч. Джон Мейнард Кейнс, Джон Кенет Гълбрайт, Милтън Фридман, Йозеф Стиглиц, Пол Робин Кругман, проф. Нуриел Рубини, експерти и ръководители на МВФ, СБ, ЕЦБ и други) без да отчитат тяхна кардинална слабост да не правят разграничение при държавно финансово управление, в зависимост от ползвани „Златни” или „Незлатни пари”, в т. ч. допускат „Грешка на Джон Лоу” и подпомагат запазване на „Капана на парите” в Р. Гърция.

Стопанската ситуация при Р. Гърция е актуална, защото при нея настъпиха падежи на дългове, преди тези при други държави.

Прилаганите по указания от Европейска комисия и нейни партньори начини за подпомагане на гръцко правителство (стотици милиарди евро парични помощи, приватизационни програми, повишени задължения за данъкоплатци, намаление на държавни разходи и други) са непълни, защото запазват особено важна причина за криза в Р. Гърция.
Същите не прекратяват развитие на стопански диспропорции и подсигуряват развитие на криза.
Заради наличие на представената правителствена финансова неразвитост, при Р. Гърция е актуален "Принципа на Джон Лоу" - при достатъчно време в „Капана на парите”, съответните държавни власти ( в т. ч. правителство), колкото повече работят, толкова по-лоши  управленски резултати получават.


От публикации е известно е, че в Р. България е разкрита особено важната причина за държавни управленски трудности в Р. Гърция.
Възможно е същата да се премахне чрез прилагане на Съпътстващо противодействие с „Модел Ресурси М” срещу стопанска криза”.

„Днес”, за разлика от вчера е известна особено важната причина за стопанска криза в Р. Гърция през 2011 година.

Балканската страна е в криза, заради наличие на конкретна своя държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”, за която е съобщено на правителство.

Същността на кризата в Р. Гърция през 2011 г. е съвкупност трудности за разрешение на „Противоречие на Джон Лоу” в тази държава и за опазване на съществуващи равновесия.
Съдържанието на посоченото противоречие е, че в „Капана на парите” съответните държавни власти са с ограничени парични ресурси за плащане на възможно неограничени разходи за закрила на потребителни качества на ползвани пари.


Гръцките правителствени трудности успешно могат да се преодолеят чрез съпътстващо приложение на световна новост за противодействие с „Модел Ресурси М” срещу стопанска криза.

Възможното усъвършенстване на обществено управление съответства на европейски правила за стопанско развитие.

Същото премахва досегашен държавен финансов недъг и осъществява незаменимо ефективно противодействие срещу стопанска криза.


Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар