четвъртък, 9 юни 2011 г.

За „Електронни пари”

Животът доказа, че след "Златни" се ползват по-полезни "Незлатни пари".
Материалният израз на „Незлатните пари” постоянно се усъвършенства, в т. ч. налични са сведения, че се правят  разработки за тяхна електронна форма. Развитието на изразителя на съответни „Незлатни пари” зависи от техническа възможност и обществена ефективност при ползване.
Днес проблемът в света не е какви „Незлатни пари” да се ползват, а е „При каква платформа на държавно финансово управление да се употребяват”.
Належаща е необходимостта от прилагане на съобразено с качества на „Незлатни пари” подобрено с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление.


Моделът Ресурси М” е образец за подобрение на държавно финансово управление, чрез употреба на знания за „Обществен закон за Ресурс М”.


С това усъвършенствано с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление ще се прекрати сегашна катастрофална (от 1716 г.) световна държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”, поради която е налична криза.


Грешка на Джон Лоуозначава – По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.


Поради наличието на тази държавна финансова непълноценност правителствата са с ненужно завишено разходи и с ограничени бюджетни приходи.
Доказателство, че наличието на „Грешка на Джон Лоу” представлява особено важна причина за криза е, че и при „държавен бюджетен излишък” се развиват диспропорции и криза.
При нейно съхраняване - съответното държавно управление се проваля, защото се проявяват стопански диспропорции и (за достатъчно време) започва криза, която е резултат от въздействие на представената държавна финансова непълноценност.
Животът доказва, при запазване на финансовата грешка – съответното държавно управление колкото повече работи – толкова по-лоши резултати получава.
При криза, с икономически следват и жестоки социални щети.
В много страни стопанската ситуация е по-сложна, спрямо тази в Гърция.
Гърция е актуална днес, поради настъпили срокове за падежи.

Днес много специалисти в правителство вярват на свои учители ( в т. ч. Джон Мейнард Кейнс, Джон Кенет Гълбрайт, Милтън Фридман, Йозеф Стиглиц, експерти и ръководители на МВФ, СБ, ЕЦБ и други) без да знаят за тяхна кардинална слабост „Грешка на Джон Лоу”.

Заради тази финансова неразвитост – участниците в стопанския живот живеят в "Капана на парите".


"Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


При употреба на усъвършенствувано с „Модел Ресурси М” финансово управление се премахват ненужни държавни разходи и са налични допълнителни пазарни държавни бюджетни приходи, с които се финансират незаменими правителствени задължения.

В бъдеще пак ще има дискусия, но няма да е на тема „Да се ползва ли усъвършенствувано с „Модел Ресурси М” държавно финансова управление?”, а спорът ще бъде „Как да се прилага Модел Ресурси М?”.

Обществените процеси са разбираеми за тези, които осъзнават същността на „Модел Ресурси М” в процеса на усъвършенстване на държавно финансово управление.

Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар